Bevraging Actieplan Activering

Printervriendelijke versiePDF version

Beste, 

 

Het kabinet van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie werkte een ‘Actieplan Activering’ uit om asielzoekers toe te leiden naar de arbeidsmarkt, vanuit de voordelen die ze zien zowel voor de betrokkenen als voor de samenleving in het algemeen. 

Zoals je misschien weet, hebben asielzoekers tijdens hun asielprocedure na een wachttijd van vier maanden toegang tot de arbeidsmarkt. Het actieplan heeft tot doel een algemeen begeleidingstraject te kunnen aanbieden aan alle asielzoekers in ons land. Uit alle analyses blijkt namelijk dat de motivatie en inzet van deze mensen bijzonder groot is en er is krapte op de arbeidsmarkt.  

Recentelijk vond een verkennend gesprek met de zorg- en welzijnssector plaats, waaraan ook het Vlaams Welzijnsverbond deelnam. Het onderwerp van gesprek was hoe we asielzoekers kunnen inzetten binnen de brede zorg- en welzijnssectoren.  

Omdat we vernemen dat er regionaal al initiatieven worden genomen naar asielzoekers, willen we deze ervaringen graag beluisteren om van daaruit een eventueel verder traject uit te tekenen.  

Heb je dus al ervaring met het inzetten van asielzoekers in je organisatie en wil je die ervaring delen tijdens een onlinegesprek? Dan zijn we naar jou op zoek! Vul formulier in via https://forms.office.com/e/0FJvrC3pML

 

Met vriendelijke groeten

Linda Beirens
Stafmedewerker projectwerking en beleidsondersteuning
0491 56 89 76
linda.beirens@vlaamswelzijnsverbond.be