Laatste inschrijvingen voor vorming Icoba: Kijk jij in de spiegel als je boos bent? Een aanzet tot conflictcoaching voor leidinggevenden

Printervriendelijke versiePDF version

laatste inschrijvingen voor vorming Icoba: Kijk jij in de spiegel als je boos bent? Een aanzet tot conflictcoaching voor leidinggevenden

Op vraag van Icoba verspreiden we volgend interessant aanbod. Graag inschrijven tegen vrijdag 28/4 er zijn nog 6 plaatsen vrij. Er moeten nog 2 inschrijvingen zijn om de cursus te laten doorgaan. Icoba beslist vrijdag 28/4 of de opleiding al dan niet kan doorgaan.

Beste HR-of vormingsverantwoordelijke,

Leidinggevenden in je organisatie krijgen waarschijnlijk wel eens te maken met conflicten tussen medewerkers, binnen teams en willen hier op een constructieve manier mee omgaan. Maar ze missen nog wat handvaten om zich hierin sterker te voelen?

ICOBA organiseert een 2-daagse met PraxisNetwerk. Als deelnemer krijg je een referentiekader dat je helpt om je medewerkers doorheen een conflict te loodsen. Je krijgt inzicht in wat allemaal speelt uit het heden en het verleden.

Je leert ook jezelf beter kennen, je ontdekt het effect van je reactie op agressief gedrag van anderen. Je kent nadien je sterke kanten die je kan inzetten en je valkuilen die een gewenst resultaat in de weg staan. Dag 2 komt een professioneel trainingsacteur die met de casussen van de deelnemers aan de slag gaat.

Icoba biedt deze opleiding kosteloos aan voor wie werkt in PC 319.01 en 331.

Ze gaat door op maandag 15 en 22 mei 2023 van 9u30 tot 17u in Antwerpen.

Verspreid je onderstaande info mee naar de mogelijk geïnteresseerde medewerkers in jouw organisatie?

Schrijf nu in voor de 2-daagse vorming rond conflictcoaching voor leidinggevenden gegeven door PraxisNetwerk (code 319331-IC78).

Wanneer

Voor wie
Leidinggevenden die een conflict met agressie-incidenten willen voorkomen of oplossen.

Het gaat niet over situaties waarin het werken met een specifieke doelgroep ook een specifieke aanpak vraagt zoals verslavingszorg, ernstige gedragsproblemen, mentale beperking of dementie enz.

Kennis van de doelgroep is in dergelijke situaties cruciaal en specialistenwerk.

De onderliggende aanname is dat het om verbale agressie gaat die (nadien) nog enigszins bespreekbaar is met een collega, leidinggevende, cliënt...

Programma
Bij conflictcoaching heb je als leidinggevende voldoende inzicht in de diverse mechanismen die spelen bij een conflictsituatie, inbegrepen je eigen rol bij conflicten in het team. Je vermijdt meegezogen te worden in het conflict en je kan vanuit reflectie de gepaste werkwijzen distilleren op wat er gebeurt. Er is niet één oplossing voor conflictsituaties. Je zoekt eerder hoe je de juiste puzzelstukken legt om met het geheel van kleine interventies richting oplossing te gaan. Je coacht je medewerker of team: je zoekt samen naar alles wat bepalend is om het dichtgeslagen perspectief te openen

Dag 1 gaat in op de noodzakelijke kaders om conflict/agressie zo breed mogelijk te benaderen, de complexiteit ervan te zien en heel wat factoren in te schatten die helpen om zo goed mogelijk te reageren.

Er is zelden maar één oorzaak van conflicten. Een brede kijk helpt om op verschillende aspecten tegelijk in te zetten en vermijdt zoveel mogelijk dat enkel de ‘schuldige’ gezocht wordt. Je krijgt handvatten om moeilijke situaties te hanteren.

Dag 1 besteedt ook aandacht aan hoe je in een team met conflict kan omgaan. Doorheen de dag krijg je inzichten en tips die je kunnen helpen om conflict-wijs te handelen, d.w.z. zowel preventief conflicthaardjes inschatten als gepast reageren.

Een essentieel onderdeel is je eigen rol bij het ontstaan en/of aanpakken van conflictsituaties. Bot gezegd: als je wil invloed krijgen op de ander moet je ook je eigen gedrag kritisch bekijken en bewust bijsturen. Dat begint bij een juist beeld van hoe je overkomt en wat het effect van je interventies echt is.

In dag 2 leer je je eigen gedrag mee inschatten in de conflictcyclus. We confronteren je met je eigen aannames en perceptie van de werkelijkheid en het effect van je interventies op conflictueuze situaties. Dit is een werkdag met een professioneel trainingsacteur.

We gaan aan de slag met jouw casussen. Je speelt geen rol, je bent jezelf terwijl een acteur de situatie neerzet zoals jij ze beschrijft. Met de groep bespreken we elke situatie. Je geeft jezelf feedback: hoe heb je het gesprek ervaren? Herken je je eigen gedragspatronen?

Je krijgt ook feedback van de anderen: wat lijkt te werken en wat niet?

De trainer bevraagt je denkpatronen waaruit je reacties komen, bespreekt welke mentale positie je inneemt, welke team- en/of organisatiepatronen je gedrag bepalen, welke andere ingangspoort je zou kunnen proberen om dit gesprek aan te gaan. De acteur geeft aan wat jouw gedrag bij hem teweegbrengt: welke emoties, aanleiding tot bepaald reacties… en hij fileert je communicatie. Woordkeuze, lichaamstaal, stijl van praten, mate van assertiviteit en directheid…

Je krijgt nadien de kans om een fragment van het gesprek opnieuw te doen.

 

Werkvorm
Tijdens dag 1 bespreken we achtergronden en kaders en passen ze toe. Zo kan je beter analyseren wat er gebeurt. We zoeken hoe je in de complexiteit van de conflictsituatie meerdere aanknopingspunten vindt om ze te voorkomen of de aanpak te verbeteren.

Voor dag 2 voorziet elke deelnemer een eigen casus die we samen met een acteur neerzetten. Je speelt geen rol, je bent jezelf terwijl de acteur zich gedraagt zoals jij de agressieve persoon omschreven hebt. Naargelang de reeds verworven inzichten en adequaat gedrag drijft de acteur de moeilijkheidsgraad op vb agressiever, emotioneler, moeilijker te benaderen…

Dit alles gebeurt met respect voor de cursist, niemand wordt totaal uit evenwicht gebracht.

We oefenen tot een succeservaring bereikt wordt.

Vriendelijke groeten,

Namens Annick Tahon

projectbeheerder

T 02 229 20 25
www.icoba.be