Hotspot Ondersteuning Handicap Antwerpen

Printervriendelijke versiePDF version

Eén van de goedgekeurde projecten in het kader van de vernieuwing van de rechtstreeks toegankelijke hulp (VAPH) is de ‘Hotspot Ondersteuning Handicap Antwerpen’. Voor dit project sloegen de Antwerpse thuisbegeleidingsdiensten VAPH de handen in elkaar.
We zijn nog volop bezig het project uit te rollen, maar we geven hieronder toch al graag wat meer informatie over het initiatief.
Bijgaand vind je ook onze flyer. flyer Hotspot ondersteuning handicap.pdf . Stuur die gerust door naar al jouw contacten. Zo help je ons om de hotspots bekendheid te geven!

Hotspot ondersteuning handicap (provincie Antwerpen)

Wie zijn de initiatiefnemers?
OLO-Rotonde, Kadodder, KOCA en Het Raster hebben de krachten gebundeld om in elke regio van één gezin, één plan van de provincie Antwerpen een Hotspot ondersteuning handicap te realiseren. Een hotspot is letterlijk een plaats waar verbinding tot stand komt. Dat is waar we met dit initiatief naar streven.

Waarom een Hotspot Ondersteuning Handicap?
Mensen met een (vermoeden van) handicap en een ondersteuningsbehoefte vinden vandaag niet steeds vlot de weg naar de meest geschikte hulp. Daarom slaan we de handen in elkaar om samen met welzijnsactoren uit andere sectoren een integraal, gedifferentieerd en lokaal verankerd antwoord te bieden op hun ondersteuningsvragen.

Wat is het streven?
We willen samen met lokale welzijnspartners een laagdrempelig aanbod voor alle personen, groot en klein, met een (vermoeden van) handicap realiseren. Dit doen we enerzijds door in elke regio 1G1P een fysiek aanspreekpunt te openen, anderzijds door een stevige samenwerking met de welzijnspartners van de Hotspot Ondersteuning Handicap uit te bouwen om zo elkaars werking te versterken. We zijn ervan overtuigd dat dit de dienstverlening aan personen met een handicap ten goede komt.

Hoe werkt dat in de praktijk?
Stap voor stap zullen we deze lokale activiteiten in 2023 uitrollen. We hebben de volgende locaties op het oog: Antwerpen (Luchtbal), Mechelen, Turnhout en Brasschaat. Onze Hotspots ondersteuning handicap komen op plaatsen waar al diensten uit andere sectoren aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een welzijnscampus. Daar kunnen mensen op bepaalde momenten van de week met al hun vragen over handicap binnenlopen. Maar dit kan ook op afspraak. We kijken dan hoe we hen best kunnen helpen, wie dat best doet ook, met een eenmalig adviesgesprek, met een kortdurende begeleiding of met een intensiever individueel traject. De nabijheid van andere welzijnsactoren zorgt ervoor dat we de ondersteuning goed kunnen afstemmen.

Met vriendelijke groeten,
Namens alle medewerkers van de Hotspots Ondersteuning Handicap Antwerpen,

Bart Vanvaerenbergh Kadodder
Chantal Van Overvelt OLO-Rotonde
Kim Smits en Eva De Wolf KOCA
Erik Buelens Het Raster

Alle contactgegevens van de organisaties vind je terug in de flyer. Je kan daar met al je vragen terecht.