Mensen met handicap eisen toegankelijke Vlaamse steden en gemeenten

Printervriendelijke versiePDF version

Verschillende organisaties en mensen met een handicap eisen meer toegankelijkheid en betere mobiliteit in Vlaamse steden en gemeenten. Met een briefschrijfactie roepen de organisaties zoveel mogelijk mensen op om in eigen stad of gemeente de dialoog met het gemeentebestuur daarover aan te gaan. Volgens de initiatiefnemers is er nog veel werk aan de winkel: “De openbare ruimten en vele gebouwen zoals scholen, handelszaken, horeca... zijn nog lang niet aangepast aan de noden van mensen met een handicap. Zo blijven vele plekken in steden en gemeenten onbereikbaar.” Wie de situatie in zijn eigen stad of gemeente op de (lokale) politieke agenda wil plaatsen, kan via de websites van de initiatiefnemers een brief downloaden om op te sturen naar het eigen gemeentebestuur. "We hopen op een krachtig signaal vanuit Vlaanderen. Toegankelijkheid is een belangrijke sleutel tot een volwaardige inclusieve samenleving”, aldus de organisaties.  

Van open brief in Gent naar krachtig signaal in heel Vlaanderen 

Het is Daan Vander Steene, zakelijk directeur van NTGent en rolstoelgebruiker, die onlangs de kat de bel aanbond. Met een krachtige, open brief richtte hij zich tot alle Gentenaars en het Gentse stadsbestuur. Daan zit nu twee jaar in een rolstoel en de aanpassing is heftig, aldus Daan. Op café of restaurant gaan in eigen stad, dat kan Daan bijna niet meer: “Veel van mijn geliefde plekken zijn niet meer bereikbaar. Soms zijn er trappen of drempels, bijna nergens is er een toilet voor personen met een handicap. Soms voel ik mij gekleineerd door mijn stad. Het maakt me triest, maar ook strijdvaardig”, zegt Daan Vander Steene. 

Dave Ceule van Onafhankelijk Leven vult aan: “Zoals Daan zijn er veel meer voorbeelden in Vlaanderen. We zien ze niet zo vaak, omdat de toegankelijkheid en mobiliteit in vele Vlaamse steden en gemeenten nog niet is aangepast. Nochtans heeft België in 2009 het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap geratificeerd. Ons land beloofde daarmee om een inclusieve samenleving te realiseren waarin mensen met een handicap zich niet moeten aanpassen aan hun omgeving, maar wel andersom. Meer dan tien jaar later blijft volledige participatie voor hen nog steeds een verre droom.”

Sam (Sint-Niklaas): “Er is al dialoog, ik hoop nog nieuwe acties te kunnen opzetten” 

Sam Buytaert is rolstoelgebruiker en woont in Sint-Niklaas waar er al geregeld overleg is tussen rolstoelgebruikers en het stadsbestuur. Op sommige plaatsen gebeurden er ook al goeie aanpassingen.  

Sam Buytaert: “Ik heb al geregeld contact met het stadsbestuur om samen na te denken over aanpassingen voor rolstoelgebruikers. Zo kwam er onlangs nog een uitbreiding aan de hondenweide, zodat die ook toegankelijk werd voor rolstoelgebruikers. In onze stad kan je aan verschillende winkels of horecazaken waar de ingang te hoog is ook aanbellen om een hellend vlak te laten leggen. Ik hoop in de toekomst nog andere acties op te zetten.” 

Fien (Leuven): “Er is al veel verbeterd, maar toegankelijkheid van horecazaken en winkels is matig” 

Fien zit al zes jaar op kot in Leuven en verplaatst er zich met een manuele rolstoel. Haar kot ligt in het centrum van Leuven, alle belangrijke voorzieningen liggen op wandelafstand.  

“De toegankelijkheid is de voorbije zes jaar verbeterd. Het Herbert Hooverplein is bijvoorbeeld na heraanleg veel rolstoelvriendelijker geworden. Sommige voetpaden werden breder gemaakt, maar er is op dat gebied nog werk aan de winkel. Vaak moet ik op straat rijden omdat het voetpad in slechte staat is. De toegankelijkheid van horecazaken en winkels is matig, vaak zijn er drempels of trapjes. Een hellend vlak kan deze hindernis wegnemen, maar vaak kom ik pas achteraf te weten dat er eentje beschikbaar is. Ik hoop dat er in de toekomst steeds meer rekening wordt gehouden met onze noden”, zegt Fien. 

Brief aan alle gemeentebesturen

De organisaties roepen heel Vlaanderen op om de mobiliteit en toegankelijkheid in eigen stad en gemeente grondig onder de loep te nemen en er met het gemeentebestuur de dialoog over aan te gaan. Dat kan onder meer via een brief die op de websites van de initiatiefnemers kan worden gedownload.  

“Het zijn soms kleine acties die voor mensen met een handicap het verschil kunnen maken. Op vele plaatsen zijn er ook al goeie aanpassingen gebeurd. Met onze briefschrijfactie pogen we alvast om de problematiek op lokaal niveau bespreekbaar te maken. Iedereen die ideeën heeft en een krachtig signaal wil uitsturen, vragen we om dat ook daadwerkelijk doen”, besluit Dave Ceule van Onafhankelijk Leven. 

De briefactie is een initiatief van verschillende verenigingen die opkomen voor de belangen van mensen met een handicap: Onafhankelijk Leven, Vlaams Welzijnsverbond, Stan, De Ouders, KVG-Vorming, Gezin en Handicap, FOVIG, SOM, Absoluut, VFG, vzw LAW (Legal Action for People in a Wheelchair) en Piekernie vzw.