Coronacrisis: Sociale partners bereiken akkoord over uitwisseling personeel bij sociale ondernemers

Printervriendelijke versiePDF version

Vandaag hebben de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de Vlaamse social-profitsectoren een interprofessioneel kaderakkoord afgesloten dat de voorwaarden voor het uitlenen van personeel tussen sociale ondernemingen regelt.

De tweede coronagolf weegt op de medewerkers van heel wat zorg- en welzijnssectoren. Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen nu we te maken krijgen met een uitval van personeel, willen vakbonden en werkgevers meer mogelijkheden creëren om personeel vanuit de ene organisatie tijdelijk uit te lenen aan een andere sociale onderneming.

Vandaag is het arbeidsrechtelijk echter niet zo eenvoudig om eigen personeelsleden tewerk te stellen in een andere onderneming. Daarom hebben werkgevers en werknemers een tijdelijk akkoord gesloten om dit zonder al te veel administratieve rompslomp en tijdsverlies te regelen.

De social-profitwerkgevers maken het bovendien eenvoudig voor sociale ondernemingen door een modelovereenkomst te voorzien waarmee men deze uitwisseling wettelijk kan regelen.

Het akkoord tussen werkgevers en werknemers bepaalt onder andere dat:

  • De uitlening steeds voor een beperkte duur geldt en mogelijk is vanaf maandag 16 oktober tot maximum 31 maart 2021.
  • Werknemers niet verplicht kunnen worden om een tewerkstelling bij een andere onderneming te aanvaarden.
  • Enkel medewerkers met een vast contract kunnen uitgeleend worden. Deze regeling geldt dus niet voor tijdelijke medewerkers.
  • Tijdens de uitlening blijven alle contractuele verplichtingen tussen de originele werkgever en werknemer gelden.
  • De werknemer dus ook nooit een lager loon kan ontvangen dan hij/zij momenteel bij zijn huidige werkgever geniet. Indien medewerkers in de doelonderneming voor dezelfde functie een hoger loon ontvangen, dan dient het loon van de uitgeleende medewerker hiermee in overeenstemming gebracht. De uitlenende en de ontvangende onderneming dienen in dit geval een overeenkomst te vinden over de verantwoordelijkheid over dit loonverschil.
  • De ontvangende onderneming verantwoordelijk is voor de naleving van alle regels m.b.t. arbeidsreglementering en arbeidsbescherming. Dit betekent uiteraard ook dat er geen uitlening kan plaatsvinden indien in de ontvangende onderneming de bescherming en de veiligheid van de medewerker in het kader van de coronamaatregelen niet kan gegarandeerd worden.
  • De voorwaarden en de duur van de uitlening op voorhand dienen vastgelegd te worden in een geschrift ondertekend door de werkgever, de ontvangende onderneming en de werknemer. De werkgeverskoepels stellen hiervoor een modelovereenkomst ter beschikking.

Er zijn ook afspraken gemaakt over syndicaal overleg hierover in de betrokken sociale ondernemingen.

Download hier het volledige akkoord tussen de sociale partners.

 

 

In bijlage vindt u het kaderakkoord dat vandaag werd afgesloten tussen een delegatie van werkgevers en een delegatie van vakbonden.