Nieuws

Datum Titel & Samenvatting
25.01.2023 Niet-indexering hakt in op werkingsmiddelen
07.10.2022 Consortium Kinderopvang: nood aan concreet stappenplan
03.10.2022 Septemberverklaring lost verwachtingen niet in
30.06.2021 Zorginvesteringsplan minister Beke: een stap vooruit voor personen met een handicap
30.03.2021 Via6-akkoord opent deur naar ambitieuze toekomst voor zorg en welzijn
25.03.2021 Kinderbegeleiders laten zich niet degraderen
18.02.2021 Start vaccinatie personen met een handicap: Vlaams Welzijnsverbond hoopt op snelle collectieve oplossing voor dagcentra, mobiele en ambulante ondersteuning en zelfstandig wonen
09.02.2021 Vlaams Welzijnsverbond betreurt dat cliënten van dagcentra voor personen met een handicap niet meegenomen worden in prioritaire vaccinatie
28.01.2021 Chantal Van Audenhove over 30 jaar LUCAS: een pleidooi voor intersectorale samenwerking
15.01.2021 Maak geen onderscheid bij vaccinatie tussen gebruikers, vrijwilligers en medewerkers in voorzieningen voor mensen met een handicap
12.01.2021 #heldenvanwelzijn ervaren nog steeds druk door corona
11.01.2021 Persoonsgericht handelen in begeleiding van kinderen en ouderenzorg
08.01.2021 Vaccinatiecampagne: goed nieuws voor mensen met een handicap in een residentiële voorziening
10.12.2020 Centra Ambulante Revalidatie en thuisbegeleiding autisme kampen met te lange wachtlijsten
05.12.2020 Ook vrijwilligers zijn #heldenvanwelzijn
25.11.2020 Intersectoraal voorakkoord Via6: Perspectief voor betere verloning en meer handen op de werkvloer
28.10.2020 Tweede coronagolf overtreft eerste golf in voorzieningen voor mensen met een handicap
26.10.2020 Buitenschoolse kinderopvang, jeugdhulp en gehandicaptensector vragen dringend overleg over veiligheidsmaatregelen en financiële impact verlenging herfstvakantie
11.10.2020 Week van de Kinderbegeleider: Betere ondersteuning moet dalende trend onthaalouders omkeren
24.09.2020 Heb je een handicap? Met wat geluk mag je in 2053 hulp verwachten.
21.09.2020 Vlaams Welzijnsverbond getuigt in Coronacommissie: Lockdown staat haaks op dna van welzijnsvoorzieningen
26.06.2020 Vlaams Welzijnsverbond vraagt snelle opstart onderhandelingen voor sociaal pact
08.04.2020 Welzijnssectoren in het nieuws (7-10 april 2020)
24.01.2020 In de media: Vlaams Welzijnsverbond kritisch voor hervorming Beke
06.12.2019 Bedankt voor al het VuurWerk!
03.12.2019 PERSBERICHT: Het Vlaams Welzijnsverbond voert actie aan het Vlaams Parlement
18.10.2019 PERSBERICHT: Nieuwe voorzitter voor het Vlaams Welzijnsverbond
07.10.2019 PERSBERICHT: ‘Het Vlaamse regeerakkoord is ambitieus, maar onuitvoerbaar’
27.09.2019 Open brief: Sociaal Vlaanderen is springlevend! Of net niet?
27.08.2019 Persbericht: 'Het overlijden van Jordy heeft veel teweeggebracht’
11.06.2019 Het decreet buitenschoolse opvang op Sociaal.Net
05.04.2019 Lees hier onze lezersbrief: 'Laten we vooral samenwerken'
20.03.2019 Hoop op een meerjarenplan voor de jeugdhulp
12.03.2019 De kinderopvang in de kijker op Sociaal.Net
22.02.2019 We blijven achter de principes van PVF voor minderjarigen met een handicap staan
20.11.2018 In de media: openhartige getuigenis over jeugdhulp
08.11.2018 In de media: de eenmaking van de jeugdhulp
15.10.2018 In de media: Internationale Dag van de Witte Stok
14.09.2018 In de media: jeugdhulpverleners verrichten wonderen
09.10.2018 In de media: vier misverstanden over voorzieningen voor personen met een handicap
12.10.2018 In de media: gezinsopvang is nog van deze tijd
21.09.2018 In de media: gepassioneerde tolken Vlaamse gebarentaal over hun job
21.08.2018 In de media: wonen in een voorziening
21.06.2018 Persbericht: Jeugdhulp pakt het wel goed aan
15.06.2018 Interview: Hendrik Delaruelle over de hoge eisen die PVF aan communicatie stelt

In de zomereditie van het driemaandelijkse magazine Zorgcommunicatie vertelt Hendrik Delaruelle over de groeiende nood aan duidelijke communicatie sinds de invoering van de persoonsvolgende financiering vorig jaar. Je kan het interview vinden als bijlage. Het volledige magazine kan je bekijken op www.zorgcommunicatie.be.

15.05.2018 De warme minisamenleving van de kinderopvang
19.03.2018 We blijven dromen van een inclusieve samenleving
13.03.2018 PRIMEUR! BURENDAG KINDEROPVANG DONDERDAG 15 MAART 2018

Van 12 tot 18 maart zetten zorg en welzijn de deuren open. Ook de kinderopvang staat in de kijker! Op donderdag 15 maart organiseert ‘Dag van de Zorg’ in samenwerking met het Vlaams Welzijnsverbond hun eerste ‘Burendag Kinderopvang’.

19.02.2018 Persbericht: Hoeveel kunnen we verwachten van de jeugdhulp?

Wat is er toch aan de hand ? Het jeugdhulplandschap in Vlaanderen is nochtans heel divers. Het omvat een breed aanbod aan intensieve en minder intensieve hulpvormen die al dan niet rechtsreeks toegankelijk zijn. Het probleem is niet de diversiteit van het aanbod, dat is net een rijkdom. Probleem is een capaciteitstekort. Dit wordt duidelijk aangetoond in het intersectoraal jaarverslag jeugdhulp van 2016. Toen waren maar liefst 4922 jongeren op een langdurige en intensieve vorm van jeugdhulp aan het wachten.

Vanuit het Vlaams Welzijnsverbond willen we vier voorstellen naar voor schuiven.

02.02.2018 We verwachten veel van jeugdhulp - Extra investeren is noodzakelijk
18.12.2017 Bijschaving akkoord rond bijklussen biedt geen soelaas voor kwetsbare mensen
16.03.2017 Problemen met persoonsvolgende financiering - Niemand is gebaat bij polarisering

Het rommelt in de sector van personen met een handicap. Dat heeft alles te maken met de invoering van de persoonsvolgende financiering. Het Vlaams Welzijnsverbond pleit ervoor de problemen samen aan te pakken.

02.02.2017 Lastig kind is schuld van mama en papa?
02.09.2016 2 september 2016- persmededeling - Tragisch overlijden

PERSMEDEDELING 2 september 2016 - Tragisch overlijden

De intrieste dood van een 19-jarige jongere komt hard aan bij alle jeugdhulpverleners. Het is een zwarte dag voor alle voorzieningen en diensten die dagelijks met kwetsbare jongeren werken. Intens medeleven en droefenis overheersen momenteel de ganse sector. Leiden de inspanningen en begeleiding die hulpverleners jarenlang leveren dan uiteindelijk soms toch tot een onvermijdelijk eindpunt?

09.06.2016 Persbericht n.a.v. betoging werknemers sector personen met handicap - Vraaggestuurde zorg voor personen met handicap: voorzieningen gaan voor kwaliteit, dialoog en transparantie

De sector voor personen met een handicap kent met de invoering van de persoonsvolgende financiering één van de grootste hervormingen ooit. In tegenstelling tot vandaag waar voorzieningen worden gefinancierd, zullen personen met een handicap voortaan zelf een persoonsvolgend budget ontvangen om hun zorg in te kopen. Hierdoor krijgen personen met een handicap meer kans om hun leven uit te bouwen zoals zij dat willen en kan de zorg - nog meer dan nu het geval is - vraaggestuurd worden georganiseerd.  Dergelijke innovatie van de zorg kan er alleen maar komen als dit voor initiatiefnemers gepaard gaat met een regelluw kader. Initiatiefnemers in de zorg worden welzijnsgerichte en sociale ondernemers. Het Vlaams Welzijnsverbond staat achter deze evolutie en heeft hier ook constructief aan meegewerkt. We zijn blij te vernemen dat ook de werknemers niet tegen deze evolutie zijn en zich ook inschrijven op deze zorgvernieuwing.