Week van de Kinderbegeleider: Betere ondersteuning moet dalende trend onthaalouders omkeren

Printervriendelijke versiePDF version

 

De dalende trend in het aantal onthaalouders (gezinsopvang) is niet iets waar we ons bij mogen neerleggen, ook al heeft het vooralsnog geen impact op het totale aantal beschikbare plaatsen. Gezinsopvang in een familiale context is een specifieke vorm van kinderopvang waar een huiselijke omgeving en kleinschaligheid centraal staan. Veel gezinnen kiezen er bewust voor om hun kinderen daar te laten opvangen. Die keuzevrijheid tussen opvang in een kinderdagverblijf en gezinsopvang moeten we vrijwaren. Het Vlaams Welzijnsverbond heeft een aantal concrete voorstellen om het beroep van onthaalouder opnieuw aantrekkelijk te maken.

Geef onthaalouders inkomenszekerheid, zodat de job ook financieel aantrekkelijker wordt. We vragen overleg met de verschillende partners om tot een stabiel financieel statuut te komen.

Coaching en vliegende onthaalouders

Onthaalouders kampen nu vaak met een gebrek aan ondersteuning. Wij zien daarin een rol weggelegd voor afgestudeerde bachelors in Pedagogie van het Jonge Kind. Zij zouden over verschillende initiatieven kunnen ingeschakeld worden als coach of als vliegende onthaalouder.

De nood aan praktische ondersteuning is groot bij onthaalouders. Naast de eigenlijke pedagogische opvang is er veel logistiek werk: maaltijden bereiden, poetsen, … Momenteel kunnen onthaalouders hiervoor geen hulp inschakelen via het systeem van dienstencheques. Die mogelijkheid zou hen een stuk meer ademruimte bieden.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Vlaams Welzijnsverbond geeft onthaalouders coaching op de werkvloer. Lees het verhaal van kinderbegeleider Rachida.

Lees het verhaal van kinderbegeleider Tom.