Week van de Kinderbegeleider: Vlaams Welzijnsverbond geeft onthaalouders coaching op de werkvloer

Printervriendelijke versiePDF version

De tijd dat kinderopvang beperkt was tot ‘oppas’ van kinderen, ligt al mijlenver achter ons. Kinderbegeleiders spelen vandaag een cruciale rol in de mentale en motorische ontwikkeling van jonge kinderen. “Rachida vangt dagelijks 5 à 6 kinderen op bij haar thuis als kinderbegeleider voor DVO De Sterretjes. “Heel intensief, maar het is de job van mijn leven.” Kinderbegeleiders in de gezinsopvang, onthaalouders zeg maar, moeten tegen 2024 gekwalificeerd zijn. Die kwalificatie kunnen ze behalen via een opleiding in het volwassenonderwijs, maar veel begeleiders kiezen voor een traject van coaching op de werkvloer, zoals onder meer het Vlaams Welzijnsverbond dat aanbiedt met steun van de Vlaamse overheid. Een schoolvoorbeeld van hoe elders verworven competenties erkend en gewaardeerd worden. “Een volledige opleiding volgen, dat was echt niet haalbaar in combinatie met mijn werk én mijn gezin”, zegt Rachida.

Daarom koos ze voor begeleiding via het mentorenproject van het Vlaams Welzijnsverbond. Drie mentoren coachen in heel Vlaanderen onthaalouders op de werkvloer om de kwalificatie te behalen. Sarah Dreezen is een van hen. “Veel onthaalouders haken af voor de opleiding in het volwassenenonderwijs. Vaak is het moeilijk te combineren met hun job als kinderbegeleider. Daarom is dit mentorenproject voor hen de snelste weg naar een kwalificatie. We richten ons vooral op de sociale en pedagogische aspecten van de job. Hoe ze kinderen eten moeten geven, te slapen moeten leggen en moeten verzorgen, dat hebben ze allemaal onder de knie. Hoe ze kinderen sociaal en motorisch laten groeien, daar hebben sommigen nog vragen over. Wij geven hen vertrouwen en sturen bij waar nodig.

Feedback onmiddellijk toepassen op de werkvloer

Het voordeel is dat ze onze feedback quasi onmiddellijk kunnen toepassen op de werkvloer. Hoe stimuleer je kinderen om op een goede manier te bewegen? Hoe daag je hen uit zonder hen te overbevragen? Hoe zorg je dat een kind zich goed voelt bij jou en hoe kun je dat vaststellen? De meeste onthaalouders hebben daar wel een idee van, maar zijn vaak onzeker of ze het wel goed doen. Als een kind bijvoorbeeld vrij rondloopt en op ontdekking gaat of liever rustig in een hoekje zit te spelen, is dat dan ok of moeten we daar als kinderbegeleider bijsturen? Door hen heel concreet op de werkvloer te coachen, nemen we hun twijfels weg en groeit het vertrouwen. Dat is een heel ander traject dan een vast theoretisch pakket nadien te moeten toepassen in de praktijk. Wij vertrekken van hun sterktes en kijken hoe we die verder kunnen ontwikkelen.

“De perfecte opvoeding bestaat niet”, zegt Rachida. “Dus ik wil als kinderbegeleider blijven groeien en blijven vernieuwen. Volgens mij heeft elke begeleider hier baat bij, en zeker starters. Als je met deze job begint, komt er zoveel op je af. Een mentor waar je vertrouwen uit kunt putten, is dan zeer welkom.”

Heel waardevol en verrijkend

Door de coaching beseffen kinderbegeleiders ook ten volle hoe belangrijk hun job is en hoe groot de positieve impact is van hun werk met kinderen. “Ze ontwikkelen zo snel en doen ervaringen op die bepalend kunnen zijn voor de rest van hun jonge leven”, benadrukt Rachida. “Dan vind ik het belangrijk om dat met de nodige begeleiding en ondersteuning te kunnen doen. Los van de kwalificatie die ik hopelijk ga behalen, is dit voor mij heel waardevol en verrijkend.”

“We merken echt dat dit heel motiverend werkt voor begeleiders”, stelt Sarah vast. “Daarom is dit ook zeer belangrijk om voldoende instroom in de sector te houden. We hebben meer kinderbegeleiders nodig terwijl hun aantal net daalt. Deze vorm van coaching kan die trend omkeren. Daar ben ik vast van overtuigd. Daarom hopen wij dat we ook na 2024 kunnen blijven coachen op de werkvloer zodat de instroom gegarandeerd blijft.