Persbericht: Jeugdhulp pakt het wel goed aan

Printervriendelijke versiePDF version

Zorginspectie publiceerde gisteren haar beleidsrapport over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de jeugdhulp. De conclusies die daarin werden beschreven, waren globaal positief: jeugdzorg gaat correct met die maatregelen om. Het Vlaams Welzijnsverbond, de koepelorganisatie van voorzieningen in de jeugdhulp, betreurt dan ook de negatieve teneur in een krant vandaag naar aanleiding van het rapport. Algemeen directeur Hendrik Delaruelle: ‘Uiteraard zijn er nog bepaalde werkpunten, maar de aanval op de sector is onterecht.’

 

In 2017 startte op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een thematische inspectieronde om vrijheidsbeperkende maatregelen in de residentiële hulpverlening voor jongeren in kaart te brengen. De bedoeling was een beter zicht te krijgen op het gebruik ervan, de knelpunten te leren kennen en een verbeterbeleid op te stellen. Zorginspectie bezocht 30 Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentra (OOOC’s) en proeftuinen, besloten voorzieningen voor zeer moeilijk te begeleiden jongeren. De conclusie van het rapport werd gisteren bekendgemaakt. Zorginspectie stelde vast dat vrijheidsberoving zo weinig mogelijk wordt toegepast, maar soms onvermijdelijk is om de veiligheid van zowel de cliënt als zijn omgeving te garanderen. Het rapport ondersteunt zo de visie van de sector zelf.

 

Geen overdreven regelneverij

Vandaag wordt de jeugdzorg op basis van dat rapport door een krant weliswaar zeer negatief in de kijker gezet. Jeugdhulpvoorzieningen zouden met hun leefregels de rechten van jongeren zwaar aantasten. Het Vlaams Welzijnsverbond is verbaasd over die negatieve teneur. Hendrik Delaruelle: ‘Een onderzoek bij een beperkt aantal voorzieningen voor een zeer specifieke en erg kwetsbare doelgroep wordt zomaar veralgemeend naar de hele sector. Bovendien blijkt net uit het rapport dat er in de sector niet overdreven aan regelneverij wordt gedaan. Maar uiteraard heb je in groepsregimes wel bepaalde regels nodig om het leefbaar te houden. Dat is in elk gezin zo. En nee, daar zal niet elke puber happy mee zijn. Ook tieners die thuis wonen vinden het niet leuk dat hun gedrag wordt gecorrigeerd of dat ze hun kamer moeten opruimen. Maar dat hoort nu eenmaal bij opvoeden.’

 

Verbeterpunten

Al wil het Vlaams Welzijnsverbond zeker niet ontkennen dat er nog bepaalde verbeterpunten zijn. Zo bleek uit het rapport dat de jongeren in de jeugdhulp meer betrokken zouden kunnen zijn bij het opstellen van de leefregels in hun groep. Hendrik Delaruelle: ‘Dat zijn leerpunten die we ter harte nemen, zodat de leefregels inderdaad meer van de jongeren zelf kunnen uitgaan. In de voorzieningen wordt sowieso veel geïnvesteerd in opleiding, ondersteuning en preventiebeleid, dus ook hier zullen we mee aan de slag gaan.’