Centra Ambulante Revalidatie en thuisbegeleiding autisme kampen met te lange wachtlijsten

Printervriendelijke versiePDF version

Een gebruikersonderzoek in opdracht van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg legt schrijnend lange wachtlijsten bloot in de geestelijke gezondheidszorg. De gebruikers wijzen onder meer ook op de lange wachttijd om begeleiding te krijgen via een centrum voor ambulante revalidatie (CAR) of voor thuisbegeleiding voor mensen met een autismespectrumstoornis. De lange wachttijden hebben een groot effect op kinderen/jongeren en de gezinnen.

 

De onderzoekers stellen dan ook onomwonden dat dringend meer moet geïnvesteerd worden in mensen en middelen voor onder andere de CAR en voor thuisbegeleiding autisme. Het is voor de eerste keer dat de problematiek van wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zo uitgebreid in kaart gebracht wordt.

 

Het Vlaams Welzijnsverbond steunt de vraag naar meer middelen. In gesprekken met organisaties ervaren wij het tekort aan capaciteit dagelijks.

 

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.