PRIMEUR! BURENDAG KINDEROPVANG DONDERDAG 15 MAART 2018

Printervriendelijke versiePDF version

Van 12 tot 18 maart zetten zorg en welzijn de deuren open. Ook de kinderopvang staat in de kijker! Op donderdag 15 maart organiseert ‘Dag van de Zorg’ in samenwerking met het Vlaams Welzijnsverbond hun eerste ‘Burendag Kinderopvang’.

 

Burendag Kinderopvang

Meer dan 270 voorzieningen (en zoveel meer locaties), verspreid over heel Vlaanderen zetten hun deuren open voor (groot)ouders, buurtbewoners en andere geïnteresseerde partners. Op die manier wil het Vlaams Welzijnsverbond de grote meerwaarde van kinderopvang in de verf zetten en onderstrepen dat kinderopvang zoveel meer is dan opvang alleen. Omstreeks 13u45 brengt Minister Vandeurzen alvast een bezoekje aan Kinderdagverblijf Robbedoes te Schaarbeek.

 

Het Vlaams Welzijnsverbond is een werkgeversorganisatie die meer dan 700 voorzieningen voor kinderopvang, ondersteuning van personen met een handicap en jeugdzorg samenbrengt en hun belangen behartigt.

Hendrik Delaruelle (Algemeen Directeur Vlaams Welzijnsverbond):

“We zetten de kinderopvang gedurende de komende maanden meermaals in de kijker. Want het mag gezien worden, wat de medewerkers en verantwoordelijken dagelijks realiseren!”  

 

Kinderopvang, meer dan opvang alleen  

Wie kinderopvang zegt, ziet voornamelijk zorgende taken zoals luiers verschonen en een zuigfles geven. Maar in de kinderopvang gebeurt zoveel meer. In een uitdagende omgeving worden kinderen begeleid in hun ontwikkeling: ze ontdekken de wereld en worden gestimuleerd tot zelfstandigheid en creativiteit. Er wordt volop ingegaan op de interesses en emoties van de kinderen. Er wordt -letterlijk en figuurlijk- speelruimte gecreëerd zodat kinderen op een fijne manier met elkaar kunnen omgaan en dat ze maximaal uitgedaagd worden in hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.

 

Viviane Lauwens (Directeur Kinderopvang Broeders van Liefde):

We bieden kinderen unieke ervaringen aan door in te spelen op hun grenzeloze nieuwsgierigheid. We geven taal aan hun leven en moedigen zo hun taalontwikkeling aan. We doen dit trouwens voor álle kinderen, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn van harte welkom in de kinderopvang.”

 

Sociaal interessant

Kinderopvang wordt vaak beschouwd als zijnde economische interessant; ouders kunnen gaan werken of solliciteren terwijl de kinderen in de opvang zijn. Maar het is ook een plaats waar ouders zélf terecht kunnen voor extra ondersteuning of opvoedkundige kopbrekers. Kinderbegeleiders overleggen voortdurend met de ouders over hun kind, ze staan er dus niet alleen voor.

 

 

Multiculturele samenleving

Ann De Moor (Directeur De Ketjes in Brussel):

De kinderopvang is een warme ontmoetingsplaats voor alle ouders en alle kinderen, ook voor gezinnen die minder makkelijk hun weg naar ons vinden. We zoeken samen naar manieren om onze verschillen te overbruggen en de gelijkenissen te benadrukken. We zetten resoluut in op respect en diversiteit, we creëren samenhorigheid en scheppen een warme mini-samenleving. Zo willen we blijven werken aan gelijke kansen voor iedereen.

 

Samenwerken is de sleutel

Kwaliteitsvolle kinderopvang wordt gerealiseerd door samenwerking. Voorzieningen leggen contacten in de buurt en reiken de hand naar gezinnen en buurtorganisaties. Herkenbaarheid en betrokkenheid in de buurt zorgt voor netwerking en samenwerking, voor synergie en samenhorigheid. De kern is dat voorzieningen in zorg en welzijn elkaar inspireren en door samenwerking grote stappen voorwaarts zetten.

 

 

Burendag praktisch:

Alle deelnemende initiatieven aan Burendag Kinderopvang zijn terug te vinden op: https://www.dagvandezorg.be/nieuws/burendag-kinderopvang/

 

Contactpersoon Vlaams Welzijnsverbond:

Hendrik Delaruelle, algemeen directeur, 0474-84 01 87 – hendrik.delaruelle@vlaamswelzijnsverbond.be