We blijven achter de principes van PVF voor minderjarigen met een handicap staan

Printervriendelijke versiePDF version

Werknemers uit de sector voor personen met een handicap voeren vandaag actie in Brussel. Ze zijn ontevreden dat de Vlaamse Regering nog vóór de verkiezingen van mei 2019 de persoonsvolgende financiering voor kinderen en jongeren met een beperking wil invoeren. Het Vlaams Welzijnsverbond begrijpt hun bezorgdheid, maar we blijven achter de principes van het financieringsmodel staan.

 

In 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF), de zogenaamde rugzakfinanciering, ingevoerd voor volwassenen met een handicap. Zij krijgen sindsdien het budget voor hun ondersteuning zelf in handen, opdat ze meer regie over hun leven zouden kunnen voeren. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk nog de basis leggen voor hetzelfde financieringsmodel voor kinderen en jongeren met een handicap.

 

BEGRIP VOOR BEKOMMERNISSEN

Dat leidt tot grote bezorgdheid bij vakbonden en medewerkers, die vrezen dat de sector daardoor volledig op z’n kop zal worden gezet. Het Vlaams Welzijnsverbond heeft begrip voor de bekommernissen van de actievoerders. Algemeen directeur Hendrik Delaruelle: ‘De uitrol van het financieringsmodel bij volwassenen met een handicap en de correcties die daar momenteel worden uitgevoerd, hebben voor een zeker wantrouwen in de sector gezorgd.’

 

DE NODIGE ZORGZAAMHEID

Toch blijven we achter de verdere invoer van de PVF staan. Hendrik Delaruelle: ‘Het principe dat personen met een handicap zelf hun zorg en ondersteuning kunnen aansturen, daar kán je niet op tegen zijn. Máár de transitie moet wel met de nodige zorgzaamheid gebeuren, de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen kan niet zomaar worden gecopy-pastet naar de minderjarige doelgroep. We moeten lessen durven te trekken uit het verleden.’

 

EXPERTISE

We pleiten onder meer voor een voldoende zorgvuldige onderbouwing, de nodige aandacht voor kwetsbare gezinnen en ook controle, zodat de middelen die de overheid ter beschikking stelt voor de ondersteuning van kinderen met een handicap daar effectief voor worden gebruikt. Hendrik Delaruelle: ‘Het is daarnaast zeer belangrijk dat de handicapspecifieke deskundigheid en expertise van onze voorzieningen behouden kunnen blijven. De vergunde zorgaanbieders moeten daar de nodige garanties voor krijgen.’