Maak geen onderscheid bij vaccinatie tussen gebruikers, vrijwilligers en medewerkers in voorzieningen voor mensen met een handicap

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond vraagt dat er bij de vaccinatiecampagne zo weinig mogelijk onderscheid gemaakt wordt tussen mensen die in een voorziening verblijven en cliënten die gebruik maken van een dagcentrum, rechtstreeks toegankelijke hulp of andere ambulante ondersteuning. Ook medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers worden best in dezelfde beweging meegenomen, als het aantal beschikbare vaccins dat toelaat. “Al deze groepen komen vaak over de vloer in dezelfde voorziening”, zegt directeur Hendrik Delaruelle. “Er is geen enkele grond om daar een onderscheid tussen te maken, zolang er voldoende vaccins voorhanden zijn.”

Het Vlaams Welzijnsverbond ziet zowel ethische als praktische redenen om alle groepen dezelfde prioriteit te geven. “In al onze gebruikers zit een deel kwetsbare tot zeer kwetsbare mensen. Dat geldt zowel voor de residentiële gebruikers als zij die enkel overdag ondersteund worden. De collectieve dagbesteding van mensen die in de voorziening wonen en van cliënten die s avonds weer naar huis gaan loopt in een aantal voorzieningen volledig door elkaar. Daarom is het ook aangewezen dat medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers mee aansluiten, aangezien zij heel vaak tot dezelfde bubbel behoren. Volgens ons is dat de meest efficiënte en doortastende manier om het virus de pas af te snijden.”

Vaccinatiecentra ontlasten

Het pleidooi van het Vlaams Welzijnsverbond komt er ook om logistieke redenen. “De vaccinaties zullen in onze voorzieningen verlopen. Wij zijn klaar om daar onze rol in op te nemen, maar dat vraagt heel wat organisatiewerk. Waarom zouden we die setting niet gebruiken om meteen alle cliënten van onze voorzieningen, inclusief ambulante gebruikers, vrijwilligers en mantelzorgers, mee te vaccineren. Alles is dan toch al in gereedheid gebracht. In een latere fase kan dit ook de campagne in de vaccinatiecentra ontlasten.

“Natuurlijk moeten we rekening houden met de beschikbaarheid van vaccins”, benadrukt Hendrik Delaruelle. “Maar als we onze cliënten versneld kunnen vaccineren, biedt dat een zeer kwetsbare groep een veilige omgeving,  zeker als er een derde coronagolf op ons zou afkomen. De tweede golf, waarbij alle residentiële en ambulante activiteiten – terecht -bleven doorgaan heeft in onze doelgroep meer slachtoffers geëist dan de eerste. Een derde golf kan onze sector niet aan.