Consortium Kinderopvang: nood aan concreet stappenplan

Printervriendelijke versiePDF version

Consortium Kinderopvang vraagt concreet stappenplan voor wegwerken van alle dringende actiepunten

De Septemberverklaring belooft 100 miljoen euro extra voor de kinderopvang per jaar. Dat geld zou gaan naar een betere basisfinanciering van de minst gesubsidieerde initiatieven, het gelijktrekken van de subsidies voor alle initiatieven die werken met inkomenstarief, meer middelen voor personeel en ICT voor Opgroeien en meer personeel voor Zorginspectie.

Het Consortium Kinderopvang, een brede samenwerking van aanbieders, vakbonden experten en gebruikers, legde op 17 maart zeven actiepunten op tafel vanuit de vaststelling dat de kinderopvang in crisis verkeert. Zij is deze zeven actiepunten verschillende keren gaan toelichten in het Parlement en bij de Vlaamse regering en keek dan ook reikhalzend uit naar de Septemberverklaring. Hierbij nog eens onze zeven actiepunten:

  1. Verlaag de ratio
  2. Zet in op voldoende en voldoende kwalitatief personeel met aandacht voor betere basisopleiding, doorgroeimogelijkheden en ruimte tot levenslang leren
  3. Zorg voor een aantrekkelijke sector door in te zetten op betere loon- en arbeidsvoorwaarden, onder andere door correcte statuten die de nodige sociale bescherming bieden (komaf maken met schijnzelfstandigheid, werknemersstatuut onthaalouders uitrollen, …).
  4. Zet in op de uitbouw van omkadering met diverse functies en opleidingsniveaus
  5. Stimuleer keuzevrijheid door te voorzien in voldoende, toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand aanbod
  6. Zorg voor financiële leefbaarheid van de organisatoren en realiseer de beloofde groeipaden
  7. Zet in op monitoring met specifieke aandacht voor pedagogische kwaliteit, evalueer MeMoQ en open het debat rond inspectie

Het Consortium vindt de aangekondigde investeringen een stap in de goede richting maar ondanks het aanzienlijke budget blijft dit ruim onvoldoende om de grote en dringende uitdagingen voor de kinderopvang aan te pakken.

Wanneer we de Septemberverklaring evalueren op basis van onze actiepunten, zien we concreet dat de Vlaamse regering enkel volledig tegemoetkomt aan onze vraag rond het realiseren van de beloofde groeipaden en het openen van het debat rond inspectie.

Men zet stappen vooruit wat betreft het zorgen voor een financiële leefbaarheid van de organisatoren, het aantrekkelijk maken van de sector gekoppeld aan de loon- en arbeidsvoorwaarden en correcte statuten. Ook voor wat betreft het stimuleren van keuzevrijheid van gezinnen door te voorzien in voldoende, toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand aanbod blijven we op onze honger zitten.

Voor de overige vier actiepunten, met betrekking tot de ratio, inzetten op kwalitatief personeel met aandacht voor opleiding en vorming, uitbouwen van de omkadering en monitoring met specifieke aandacht voor pedagogische kwaliteit is er helemaal geen budget voorzien.

Het Consortium Kinderopvang vraagt de Vlaamse regering om samen met de sector te schrijven aan een duidelijk plan om alle actiepunten weg te werken. We beseffen dat dit een gefaseerde aanpak zal vragen en zijn vragende partij voor een perspectiefplan. Pas dan zal de crisis in de kinderopvang écht aangepakt kunnen worden en kunnen gezinnen, en met hen de hele samenleving, weer rekenen op deze zo belangrijke sector.

Lees hier de volledige nota van het Consortium waarin de zeven actiepunten toegelicht worden.

 

Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle

SOM: Marleen Roesbeke en Mayke Poesen

ACV Puls: Nathalie Winters

BBTK: Johan Van Eeghem

ACLVB: Tommy Jonckheere

ACV Openbare Diensten: Jan Mortier

ACOD LRB: Willy Van Den Berge

VSOA LRB: Christel Demerlier

Expert: Michel Vandenbroeck

Expert: Peter Emmery

Gezinsbond: Lutgard Vrints