Intersectoraal voorakkoord Via6: Perspectief voor betere verloning en meer handen op de werkvloer

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond beoordeelt het Via6-akkoord in een eerste reactie positief en ziet er belangrijk perspectief in om medewerkers in de gehandicaptensector, jeugdhulp, kinderopvang en ambulante revalidatie op een volwaardige manier te verlonen. Er worden ook substantiële middelen vrijgemaakt om enerzijds de capaciteit uit te breiden en anderzijds de werkdruk in het bestaande aanbod te verminderen. Concreet komt er 575 miljoen bij voor alle Vlaamse zorg- en welzijnssectoren samen.

 

De Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond keurde het voorakkoord goed en gaf het mandaat om verder te onderhandelen voor definitief VIa6-akkoord. Directeur Hendrik Delaruelle: “Dit geeft perspectief voor de medewerkers in onze sectoren, die zich de voorbije maanden dubbel geplooid hebben om kinderen, jongeren en mensen met een beperking maximaal te ondersteunen in zeer moeilijke omstandigheden. Zij verdienen het om een grote financiële stap vooruit te zetten. Niet meer of minder. Bovendien kunnen we met dit akkoord ook werken aan meer en nog beter aanbod, onder andere door meer handen op de werkvloer. We blijven met deze afspraken ook in lijn met de federale  en de andere Vlaamse zorgsectoren.”

De komende weken zullen werkgevers, vakbonden en Vlaamse regering verder onderhandelen om het voorakkoord om te zetten in concrete maatregelen op de werkvloer. Tegen 15 december moeten de afspraken rond koopkrachtverhoging in definitieve akkoorden gegoten zijn. Tegen 31 januari moet het voorakkoord leiden tot concrete afspraken over vermindering van de werkdruk en verdere verbetering van de kwaliteit.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Lees hier de volledige tekst van het voorakkoord.