Chantal Van Audenhove over 30 jaar LUCAS: een pleidooi voor intersectorale samenwerking

Printervriendelijke versiePDF version

Chantal Van Audenhove is niet alleen de alom gewaardeerde voorzitter van het Vlaams Welzijnsverbond. Ze staat ook en vooral aan het hoofd van LUCAS, het  Leuvense centrum voor zorgonderzoek en concultancy. Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van LUCAS pleit ze in Weliswaar voor meer samenwerking over de verschillende zorg- en welzijnssectoren heen en breekt ze een lans voor het perspectief van kwetsbare mensen als uitgangspunt. Laat dat nu net volledig sporen met onze visie op ondersteuning en begeleiding van kinderen, jongeren en mensen met een beperking. "Er is veel veranders in positieve zin. Toch vind ik dat we in verhouding tot onze kennis te traag vorderen, bijvoorbeeld in de realisatie van integrale zorg en ondersteuning.

Lees hier het volledige interview in Weliswaar.