Zorginvesteringsplan minister Beke: een stap vooruit voor personen met een handicap

Printervriendelijke versiePDF version

Minister Beke kondigt aan dat er nu effectief bijkomend geld wordt vrijgemaakt om mensen met een handicap te helpen die wachten op ondersteuning. Minister-president Jambon zei al in september vorig jaar dat de voorziene 230 miljoen euro voor personen met een handicap versneld zouden worden ingezet in 2021. Na maanden wachten komt nu toch het verlossende nieuws: bijna 3000 volwassenen  die hoogst dringend wachten op ondersteuning zullen nog dit jaar hun budget krijgen. Goed nieuws is dat ook de komende jaren de personen die tot de zogenaamde “automatische” toekenningsgroepen behoren (zoals bijvoorbeeld noodsituaties) op een budget zullen kunnen rekenen. Er komt ook een investering in de ondersteuning van minderjarigen en in de rechtstreeks toegankelijke hulp.

“Dit zal ertoe leiden dat voor heel wat dringende zorgvragers nu een oplossing komt. Daar zijn we erg blij om” aldus Hendrik Delaruelle “Tegelijk zal deze inspanning de problematiek van de wachtenden in deze sector niet oplossen. Ook de komende jaren zullen bijkomende inspanningen moeten gebeuren, zowel in het rechtstreeks toegankelijke zorgaanbod, als in de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg.”

Minister Beke denkt in de eerste plaats aan hervormingen en ‘efficiëntie’-oefeningen om bijkomende middelen te zoeken. Hoewel we absoluut moeten streven naar de meest efficiënte inzet van middelen, zal dat alleen niet volstaan.

Recht doen aan de VN conventie, zodat alle personen met een handicap en hun gezin de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, blijft het ultieme doel. Het Vlaams Welzijnsverbond roept alle beleidsmakers op om over de partijgrenzen en over de regeerperiode heen werk te maken van een nieuw perspectiefplan 2030.