Persbericht: 'Het overlijden van Jordy heeft veel teweeggebracht’

Printervriendelijke versiePDF version

Het bericht dat Jordy moederziel alleen stierf in een tentje in een Gents recreatiedomein nadat hij de jeugdhulp had verlaten, zorgde drie jaar geleden voor een schokgolf in Vlaanderen. Zijn overlijden blijft ook vandaag de samenleving en de jeugdhulp sterk beroeren. ‘Terecht, wij delen de verontwaardiging’, aldus Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, de grootste werkgeversorganisatie voor de jeugdhulp. ‘Maar het overlijden zette wel heel wat in gang in de jeugdhulp.’

 

BELANGRIJKE KEUZES

Er zijn door de sector en de Vlaamse regering belangrijke keuzes gemaakt. Zo wordt er onder meer sterker geïnvesteerd in rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, in kleinere wooneenheden en in begeleiding tot 25 jaar. Meer dan ooit heerst ook in de jeugdhulp het besef dat volwassenheid niet start met de magische leeftijd van 18 jaar. Een goede voorbereiding en coaching tijdens dat proces van volwassen worden, zijn essentieel.’

 

RESOLUTIE

Het vorige Vlaamse parlement keurde een resolutie goed voor een meerjarenplan met meer middelen voor de residentiële jeugdhulp, zodat onder andere kleinere leefgroepen, voldoende personeel en differentiatie in de verblijfsvormen in de toekomst kunnen worden verzekerd. Hendrik Delaruelle: ‘Ik wil de onderhandelaars voor de volgende Vlaamse regering bij dezen dan ook nog eens oproepen om zeker werk te maken van de uitvoering van de resolutie. Geen enkele jongere mag nog in de kou blijven staan. De aanhoudende verontwaardiging voor het overlijden van Jordy wijst erop dat er hiervoor een breed maatschappij draagvlak is.’