Nieuws

Datum Titel & Samenvatting
06.10.2022 Diagnostiek in het Jeugdhulplandschap
05.02.2022 Principes voor een goede financiering binnen het  Geïntegreerd Jeugd- en Gezinsbeleid
01.04.2021 Visienota: preventie
02.12.2020 Vrijwilligerswerk: Samen voor betere zorg en ondersteuning
01.09.2021 Visie op uitbreidingsbeleid RTH 2021
22.06.2022 Conceptnota jongerenbudget voor jongeren met een beperking die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken. Visie van het Vlaams Welzijnsverbond
19.04.2022 Vroegtijdige zorgplanning; een belangrijke bouwsteen binnen kwaliteitsvolle ondersteuning
13.01.2022 Visie kinderopvang b&p 2.0
04.03.2019 De jeugdhulp in 2024
28.11.2018 Een dynamische visie op werkbaar werk in werkbare welzijnsorganisaties!

Het Vlaams Welzijnsverbond werkte een dynamische visie op werkbaar uit binnen werkbare welzijnsorganisaties. De visietekst wordt vergezeld van een bijlage waarin inspiratiemateriaal wordt aangereikt om concreet werk te maken van “werkbaar werk” in jouw organisatie.

15.11.2018 Naar één jeugdhulp

In deze nota duidt het Vlaams Welzijnsverbond hoe zij de toekomstige jeugdhulp ziet, namelijk als “één jeugdhulp”. Eén jeugdhulp waar elk kind of elke jongeren recht heeft op tijdige en gepaste ondersteuning, op maat van het kind of de jongere en zijn gezin of context.

04.10.2018 Visietekst 'visie op ondersteuning'

Deze visietekst geeft vanuit een brede, intersectorale insteek inzicht in wat ondersteuning voor ons betekent. We verdelen de visietekst bewust in drie delen, die kunnen worden gehanteerd als kapstokken om ondersteuning te benaderen:

  • Ondersteuning vanuit een dialoog.
  • Ondersteuning om kwaliteit van leven te verhogen.
  • Ondersteuning in, met, voor en door de samenleving.
14.05.2018 Visietekst Kwaliteitsindicatoren

Eén van de manieren om na te gaan of de ondersteuning of begeleiding goed verloopt, is via kwaliteitsindicatoren. Maar wat zijn kwaliteitsindicatoren precies?

12.06.2017 Visietekst ‘vrijwilligerswerk’ van het Vlaams Welzijnsverbond

Aan de basis van een goede vrijwilligerswerking op het Vlaams Welzijnsverbond moet er een goede visie liggen. Met de commissie vrijwilligerswerk werd een visietekst ‘vrijwilligerswerk’ opgesteld. Deze kreeg vorm via een bevraging bij al onze aangesloten organisaties en de leden werden actief betrokken bij dit proces. Hierdoor ontstond deze breed gedragen visietekst.

17.03.2017 Visietekst: inclusie in de kinderopvang

‘Anders maar niet ongewoon, gewoon maar anders’

Met inclusie binnen de kinderopvang bedoelen wij het recht van elk gezin om te bepalen of hun kind in een gespecialiseerde of in een gemengde (reguliere) voorziening opgevangen wordt. Het is een recht op gepaste maatschappelijke dienstverlening, waarbij elke ouder de vrije keuze heeft. Hiertoe moeten er voldoende keuzemogelijkheden zijn.

19.05.2016 Toekomstvisie gezinsopvang
29.02.2016 Ambitietekst sociale functie kinderopvang
20.10.2014 Visietekst ‘Vermaatschappelijking van zorg en vrijwilligerswerk’
26.02.2013 Visie Diversiteit
26.02.2013 Visie Diversiteit

Het Vlaams Welzijnsverbond heeft een visie opgesteld in het kader van diversiteit.