Een dynamische visie op werkbaar werk in werkbare welzijnsorganisaties!

Printervriendelijke versiePDF version

Werk maken van ‘werkbaar werk’: in het tewerkstellingsbeleid neemt het concept een steeds centralere plaats in. Ook voor de welzijnsgerichte ondernemers is het een prioritaire opdracht. Tegelijk worden zij met steeds complexere zorg- en ondersteuningsvragen geconfronteerd. Zowel leidinggevenden als medewerkers moeten daardoor constant naar balans zoeken tussen voldoende aandacht voor de eigen noden, de eisen en verwachtingen van gebruikers en die van de organisatie.