De jeugdhulp in 2024

Printervriendelijke versiePDF version

Het voorbije jaar werkte het Intersectoraal Raadgevend Comité Jeugdhulp een visietekst uit die de jeugdhulp in 2024 beschrijft. De tekst kwam tot stand na intens overleg met de verschillende stakeholders, onder wie het Vlaams Welzijnsverbond. Hij verwoordt de droom waar we met de jeugdhulp naartoe willen en formuleert de doelstellingen die daarvoor nodig zijn.

Je vindt de volledige tekst als bijlage.