Nieuws

Datum Titel & Samenvatting
12.07.2018 Eén jeugdhulp, één agentschap - Na twintig jaar is het tijd voor actie

Volgend jaar rolt de overheid een nieuw en eengemaakt agentschap voor kinderen, jongeren en hun gezinnen uit. Koepelorganisatie Vlaams Welzijnsverbond reageert enthousiast op dat voorstel. Op voorwaarde dat die vernieuwing grondig gebeurt én de hele jeugdhulp maximaal geïntegreerd wordt.

07.05.2018 Het Vlaams Welzijnsverbond werkt mee aan een snelle oplossing voor jeugdhulp

Na maanden van actie voeren staken de jeugdhulpverleners vandaag om de problemen in hun sector aan te kaarten. Het Vlaams Welzijnsverbond wijst erop dat zowel de overheid als de sociale partners allang in dialoog zijn hierover én dat de nodige oplossingen eraan zitten te komen.

17.04.2018 Persmededeling: naar één jeugdhulp
27.10.2016 Heroriëntatie gemandateerde voorziening: bekommernissen en aandachtspunten bij plan van aanpak
10.04.2016 Flexibele kinderopvang in de toekomst
20.01.2016 Open brief aan de korpschefs van de Vlaamse vrederechters
23.11.2015 Onbegrijpelijk incident in jeugdvoorziening.
06.10.2015 ‘Verplicht!?’ vrijwilligerswerk - Standpunt van het Vlaams Welzijnsverbond
21.09.2015 Organisatie van opvang en vrijetijdsbesteding van schoolkinderen
16.03.2015 Besparen op welzijn is een foute keuze! (Platformtekst)
10.10.2014 Reflecties van het Vlaams Welzijnsverbond bij de Zorginspectienota Toezicht door derden
25.02.2014 Decreet persoonsvolgende financiering: bijdrage hoorzitting
13.05.2013 Standpunten in het kader van kwaliteitszorg