Het Vlaams Welzijnsverbond werkt mee aan een snelle oplossing voor jeugdhulp

Printervriendelijke versiePDF version

Na maanden van actie voeren staken de jeugdhulpverleners vandaag om de problemen in hun sector aan te kaarten. Het Vlaams Welzijnsverbond wijst erop dat zowel de overheid als de sociale partners allang in dialoog zijn hierover én dat de nodige oplossingen eraan zitten te komen.

De opvoeders willen met de staking van vandaag vooral de toenemende agressie bij zowel de jongeren als hun ouders aankaarten. Die zou voortkomen uit een te grote mix van jongeren in de instellingen en uit te grote leefgroepen, zo kaartte de vakbond deze morgen aan in ‘De ochtend’ op Radio 1.

Het Vlaams Welzijnsverbond heeft begrip voor de actie en erkent dat er moeilijkheden zijn in het huidige jeugdhulplandschap. Het vraagt al langer om een versterking van de omkadering én een uitbreiding van de capaciteit in de jeugdzorg. Jeugdhulp is in Vlaanderen heel divers: er is een breed aanbod van intensieve en minder intensieve hulpvormen die al dan niet rechtstreeks toegankelijk zijn. Die diversiteit is een troef, maar het capaciteitstekort in dat aanbod vormt wel een probleem. Dat werd al aangetoond in het intersectoraal jaarverslag Jeugdhulp van 2016. Toen wachtten maar liefst 4.922 jongeren op een langdurige en intensieve vorm van jeugdhulp.

Vooral een versterking van de omkadering in het jeugdhulpaanbod is dringend aan de orde. Een begeleider moet nu vaak zijn aandacht verdelen over acht tot tien jongeren die elk hun eigen problemen hebben. Een goede pedagogische relatie met elk van hen opbouwen is daardoor niet altijd haalbaar. Sommige jongeren kunnen bovendien geen groepsregime aan en hebben een-op-eenbegeleiding nodig. Een aangepaste omkadering die aansluit bij de individuele zorgvragen van de jongeren is noodzakelijk opdat ze allen de kans zouden krijgen om zich ten volle te ontplooien.

Daarnaast is er nood aan een uitbreiding van het huidige aanbod van rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Rechtstreekse hulpverlening met een preventief en laagdrempelig karakter zorgt ervoor dat jongeren snel en gepast kunnen worden ondersteund, begeleid en behandeld. Indien nodig kunnen ze ook tijdig worden doorverwezen naar meer intensievere, niet-rechtstreekse vormen van jeugdhulp. Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond: ‘Iedereen vindt het evident dat jongeren onderwijs krijgen. Dat jongeren die daar nood aan hebben een beroep kunnen doen op jeugdhulp zou evengoed een evidentie moeten zijn, maar zo ver staan we nog niet.’ In 2018 trekt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen 15 miljoen euro uit voor de uitbreiding van de capaciteit in de jeugdhulp; in 2019 wordt daar 25 miljoen euro voor voorzien. Belangrijke stappen die het Vlaams Welzijnsverbond toejuicht, maar de huidige wachtlijsten maken nu al duidelijk dat die maatregelen ontoereikend zullen zijn. Het Vlaams Welzijnsverbond vraagt de Vlaamse regering dan ook met aandrang om de inspanningen de komende jaren nog verder uit te breiden en een meerjarenplan op te stellen.

Uit internationaal longitudinaal onderzoek is gebleken dat elke euro die wordt geïnvesteerd in jeugdhulp zich op termijn drie keer terugverdient. Hendrik Delaruelle: ‘Onze oproep om het aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken is dan ook legitiem. We weten dat de overheid zich daar volop voor inzet. Minister Vandeurzen erkent het probleem en zoekt samen met de sociale partners zo snel mogelijk naar een oplossing. We hebben goede hoop dat die er elk moment zal komen.’

 

Voor meer info: Hendrik Delaruelle, algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond, 0474 84 01 87.