Persmededeling: naar één jeugdhulp

Printervriendelijke versiePDF version

Minister Jo Vandeurzen kondigt vandaag aan dat de overheid werk zal maken van één agentschap, dat de huidige agentschappen Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en de minderjarigen van het VAPH omvat. De minister zet hiermee een zeer belangrijke stap die we als Vlaams Welzijnsverbond al eerder bepleit hebben. Eén jeugdhulp, zoals we die zelf mee op de kaart hebben gezet en die werd aangekondigd in de beleidsnota Jeugdhulp 2.0, krijgt nu vorm.  

 

Het Vlaams Welzijnsverbond staat achter de beslissing van minister Vandeurzen en ziet vele kansen in het centraliseren van de aansturing van de jeugdhulp. Dit zal ongetwijfeld een dynamiek genereren bij iedereen die werkt voor het welzijn van kinderen en jongeren. Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat intersectoraal denken en werken noodzakelijk is. Door het wegvallen van de schotten worden samenwerking en gedeelde trajecten eenvoudiger. Alle partners zullen vertrekken vanuit een gedeelde visie met de cliënt en zijn (gezins)context als centrale uitgangspunt. Dit komt (de dienstverlening en hulpverlening aan) alle kinderen en gezinnen ten goede.

 

We kijken er alvast naar uit door middel van constructieve dialoog mee betrokken te worden bij de uitwerking van deze visie en de operationalisering van het nieuwe agentschap.

 

Hendrik Delaruelle

0474/84 01 87