Visietekst ‘vrijwilligerswerk’ van het Vlaams Welzijnsverbond

Printervriendelijke versiePDF version

Het vrijwilligerswerk is belangrijk voor het Vlaams Welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond kiest er bewust voor om het werken met vrijwilligers te ondersteunen. Vrijwilligers zijn in onze welzijnsvoorzieningen namelijk niet meer weg te denken. Zowel de sector kinderopvang, sector jeugdhulp en gezinsondersteuning als de sector ondersteuning van personen met een handicap werken vaak samen met vrijwilligers. Er zijn ook heel wat vrijwilligers actief binnen de autonome vrijwilligersorganisaties en andere organisaties,  die bij het Vlaams Welzijnsverbond zijn aangesloten. Vrijwilligers zijn complementair aan de professionele werking en kunnen nooit personeelsvervangend zijn. Vrijwilligerswerk geeft invulling aan de maatschappelijke betrokkenheid van de gemeenschap.  Vrijwilligers zijn de bruggenbouwers van de samenleving.

Vrijwilligers zetten zich in voor het belang van de gebruikers en hun kwaliteit van leven. Hierdoor stijgen de kansen tot inclusie van de gebruikers. Vrijwilligers zijn mede de schakels tussen de maatschappij en de organisatie. Ze geven gebruikers extra aandacht, brengen de buitenwereld mee naar binnen,  brengen een thuisgevoel binnen in de organisatie. Ze dragen bij tot een cultuur van respect en waardering.

Vrijwilliger zijn, betekent dat je een bepaald engagement opneemt. Een vrijwilliger werkt vrijwillig, onbezoldigd en in georganiseerd verband maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Er ontstaat zo een win-win situatie voor alle betrokken partijen: vrijwilligerswerk is verrijkend zowel voor de gebruiker, de vrijwilliger, de medewerker, de organisatie, als voor de samenleving zelf. Vrijwilligers maken de zorg en ondersteuning menselijker en geven aan dat zorg een zaak is van iedereen. Echter, ook de zorg voor vrijwilligers is belangrijk. Als organisatie heb je oog voor het welzijn en de talenten van je vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk is waardevol op voorwaarde dat het als evenwaardig wordt gezien en dus ook ondersteund wordt. Investeren in de vrijwilligerswerking, specifieke vorming en informatie op maat is cruciaal!

 

Het Vlaams Welzijnsverbond is belangrijk voor het vrijwilligerswerk

Het Vlaams Welzijnsverbond neemt haar rol als beleidsbeïnvloeder ter harte door de overheid op te roepen om de kaders verder te ontwikkelen en te ondersteunen om burgers aan te zetten tot vrijwilligerswerk en mogelijke drempels tot vrijwilligerswerk weg te werken. Het Vlaams Welzijnsverbond werkt standpunten uit en volgt maatschappelijke ontwikkelingen op inzake vrijwilligerswerk.

Leden worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid door hen vanuit het Vlaams Welzijnsverbond te laten participeren aan externe en interne werk- en stuurgroepen. Het Vlaams Welzijnsverbond stimuleert de leden om binnen de eigen organisatie een visie op vrijwilligerswerk uit te werken.

Het vrijwilligerswerk is een belangrijke meerwaarde en het Verbond brengt het vrijwilligerswerk blijvend onder de aandacht. Het vrijwilligerswerk wordt overal in beeld gebracht: binnen de verschillende sectoren van het Verbond, op Vlaams en op nationaal niveau.

Het Vlaams Welzijnsverbond voorziet ook in het faciliteren van ondersteuning en informatie-uitwisseling tussen de leden. Tot slot behartigen we de belangen van een zo breed mogelijke waaier van vrijwilligersorganisaties uit de welzijnssector. 

 

Goedgekeurd door de AV op 7 juni 2017