Visietekst Kwaliteitsindicatoren

Printervriendelijke versiePDF version

In bijlage vindt u de Visietekst van het Vlaams Welzijnsverbond op de kwaliteitsindicatoren.

“Eén van de manieren om na te gaan of de ondersteuning of begeleiding goed verloopt, is via kwaliteitsindicatoren. Maar wat zijn kwaliteitsindicatoren precies? Welke meerwaarde kunnen ze bieden in een ondersteunings/begeleidingscontext? Hoe formuleer je een ‘goede’ indicator? Welke plaats heeft deze in het geheel van de werking van je organisatie? Hoe zet je kwaliteitsindicatoren in als verantwoording naar (potentiële) gebruikers, overheid en naar de eigen raad van bestuur? De nota van de commissie Kwaliteit ‘Zin in indicatoren’ biedt hiertoe handvatten aan.”