Naar één jeugdhulp

Printervriendelijke versiePDF version

De visienota “Naar één jeugdhulp” is het resultaat van een werkproces, opgestart in de zomer van 2017, dat uiteindelijk vorm kreeg in deze nota vanuit de intersectoraal samengestelde werkgroep “Eén jeugdhulp”. Samen dachten we na over hoe het Vlaams Welzijnsverbond wil dat de toekomstige jeugdhulp er zal uitzien. Ons uitgangspunt hierbij is dat elk kind of elke jongere recht heeft op tijdige en gepaste ondersteuning, op maat van het kind of de jongere en zijn gezin of context.

Vanuit deze visie en met de pijnpunten waartegen we vandaag de dag botsen in het achterhoofd, stellen we enkele speerpunten voorop die wij in het toekomstige jeugdhulplandschap prioritair vinden. Deze speerpunten zullen ook onze leidraad zijn bij verdere gesprekken over de uitrol van het nieuwe agentschap voor Jeugd en Gezin.