Visietekst 'visie op ondersteuning'

Printervriendelijke versiePDF version

Als bijlage vind je de visietekst op ondersteuning van het Vlaams Welzijnsverbond.

Deze visietekst geeft vanuit een brede, intersectorale insteek inzicht in wat ondersteuning voor ons betekent. We verdelen de visietekst bewust in drie delen, die kunnen worden gehanteerd als kapstokken om ondersteuning te benaderen:

  • Ondersteuning vanuit een dialoog.
  • Ondersteuning om kwaliteit van leven te verhogen.
  • Ondersteuning in, met, voor en door de samenleving.

Deze hangen voor ons onlosmakelijk samen.

 

We hopen dat organisaties deze tekst kunnen hanteren als leidraad om binnen de eigen organisatie de ondersteuning te concretiseren. Daarnaast willen we deze tekst ook hanteren om het politieke debat aan te gaan. Enerzijds door proactief het beleid te beïnvloeden, anderzijds door te anticiperen wanneer beleidsteksten en maatschappelijke tendensen indruisen tegen deze intersectorale visie op ondersteuning.