Vlaams Welzijnsverbond betreurt dat cliënten van dagcentra voor personen met een handicap niet meegenomen worden in prioritaire vaccinatie

Printervriendelijke versiePDF version

In de week van 15 februari start de vaccinatie voor personeel en bewoners van residentiële voorzieningen in de sector personen met een handicap. Dat is goed nieuws. “Onze sector is, zowel in de eerste als in de tweede golf, zwaar getroffen. Dat de collectiviteiten voor personen met een handicap, waar ook slachtoffers gevallen zijn, prioriteit krijgen na de woonzorgcentra, is niet meer dan logisch. De coronacrisis heeft het uiterste gevergd van de mensen op de werkvloer. De cliënten en hun familie hebben hier lang naar uitgekeken.”, zegt directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond. “Dat geldt ook voor het personeel en de cliënten in de dagcentra. Helaas belanden alle cliënten en een deel van het personeel van de dagcentra in de wachtkamer en dat is zonder meer teleurstellend.”

De voorzieningen was gevraagd om door te geven wie zich wilde laten vaccineren. Die vraag gold ook voor personeel en cliënten van dagcentra. Hun hoop bleek valse hoop. Enkel personeel dat ook in contact komt met een residentiële voorziening, komt volgende week in aanmerking voor vaccinatie. Andere collega’s, en de cliënten, vallen alsnog uit de boot. Dat komt zeer hard aan, terwijl deze mensen maandenlang tot het uiterste gegaan zijn om de dagbesteding open te houden voor de cliënten.

Het Vlaams Welzijnsverbond heeft er herhaaldelijk op aangedrongen om ook dagcentra mee te nemen in deze fase van de vaccinatiecampagne. Veel dagcentra zijn verbonden aan een residentiële voorziening. Medewerkers zijn vaak in beide aan de slag. Cliënten maken gebruik van het hele, geïntegreerde aanbod. Zo zijn er heel wat mensen die in een voorziening verblijven, maar ook trouwe gebruiker zijn van de dagbesteding. 

Medewerkers van een dagcentrum die ook in contact komen met bewoners van een residentiële voorziening, mogen wel vanaf volgende week gevaccineerd worden. Hun collega’s die enkel in een dagcentrum aan de slag zijn, worden naar een latere fase verwezen. “Dat is enerzijds niet zo eenvoudig te organiseren. Het betekent dat elke voorziening een overzicht zal moeten maken van wie wel of niet kan gevaccineerd worden. Ook op logistiek vlak biedt dit heel wat nadelen. Waarom niet op één site iedereen meenemen die daar werkt of gebruik maakt van de dienstverlening? Bovendien leidt dit tot pijnlijke keuzes. De ene medewerker krijgt volgende week al de verlossende prik, terwijl zijn of haar collega van dezelfde werkvloer achteruit geschoven wordt. Ook voor de cliënten en hun families is dat onderscheid bijzonder pijnlijk.”

Voor de cliënten in de Vlaamse dagcentra gaat het over ongeveer 7.000 mensen. Dat is niet de grote massa. Bovendien is een aanzienlijk deel van hen kwetsbaar, met onderliggende aandoeningen. Richtlijnen zijn vaak ook moeilijk uit te leggen aan hen. De coronamaatregelen hebben daardoor een zeer grote impact op hun welzijn. Om al die redenen worden de cliënten en medewerkers van dagcentra in Wallonië wel vanaf volgende week gevaccineerd. Dat onderscheid is niet uit te leggen.