Chantal Van Audenhove volgt dit najaar Jan Renders op als voorzitter van het Vlaams Welzijnsverbond

Printervriendelijke versiePDF version

Dit najaar volgt Chantal Van Audenhove Jan Renders op als voorzitter van het Vlaams Welzijnsverbond. Haar voorzitterschap werd gisteren door de algemene vergadering goedgekeurd.

 

Chantal Van Audenhove is directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven. Ze is ook vicerector van de Dienst Diversiteits- en Studentenbeleid van de KU Leuven en hoofd Communicatie Gezondheidszorgbeleid van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid. Vanaf september 2019 zal ze het voorzitterschap van het Vlaams Welzijnsverbond opnemen.

 

‘Het Vlaams Welzijnsverbond staat voor boeiende uitdagingen in sectoren van zorg en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen’, zegt Chantal Van Audenhove. ‘Samen met het team onder leiding van Hendrik Delaruelle wil ik de komende jaren krachtig bijdragen tot de kerndoelstelling, waarin het recht op welzijn van iedere burger en het bouwen aan een solidaire samenleving centraal staan.’

 

Ze vervangt Jan Renders, die na twee termijnen van vier jaar de fakkel als voorzitter doorgeeft. Jan Renders: ‘Ik heb acht zeer boeiende jaren mogen meemaken bij het Vlaams Welzijnsverbond. Het was aangenaam om met zeer geëngageerde en deskundige mensen te mogen werken aan een kwalitatief welzijnsbeleid. De welzijnssectoren hebben de voorbije jaren enkele grote evoluties doorgemaakt. Het Vlaams Welzijnsverbond heeft daar constructief aan meegewerkt, met bijzondere bekommernis voor een goede en toegankelijke dienstverlening. Kwetsbare mensen verdienen een bijzondere aandacht. Ik ben gelukkig dat we daar met het verbond belangrijke bijdrages aan hebben kunnen leveren.’

 

We nemen nu nog geen afscheid van Jan Renders, hij blijft zoals vermeld nog op post tot het najaar. Maar we houden er wel aan Chantal Van Audenhove bij dezen al welkom te heten.