Persbericht: “Rol het crisis- en investeringsplan voor jeugdhulp zo snel mogelijk uit”

Printervriendelijke versiePDF version

Vlaams Welzijnsverbond: “Rol het crisis- en investeringsplan voor jeugdhulp zo snel mogelijk uit”

De noodkreten uit de brede jeugdhulp verwonderen het Vlaams Welzijnsverbond geenszins. De sector levert fantastisch werk met de middelen die er zijn, maar botst op limieten die voor problemen zorgen, zoals te grote leefgroepen en beperkte budgetten. “Die boodschap is helaas niet nieuw, maar wordt gelukkig erkend door de overheid”, zegt Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond.

 

“We hebben al eerder onze bezorgdheden aan minister Crevits overgemaakt”, zegt Hendrik Delaruelle. “Het gebeurt nog steeds te vaak dat jongeren niet tijdig, optimaal, of op de juiste plek geholpen worden. Zo is de doorstroming naar bijvoorbeeld gesloten instellingen niet voldoende gegarandeerd, waardoor er in de open voorzieningen crisissituaties ontstaan. Die zijn dan moeilijk op te vangen door een tekort aan middelen. De sector en al haar medewerkers doen er alles aan om hen zo goed mogelijk te begeleiden, maar botsen duidelijk op hun limieten. Die zijn dan ook nog eens moeilijk op te vangen door een gebrek aan werkingsmiddelen.”

Dit werd vanmiddag bevestigd in het Vlaams Parlement, waar de kinderrechtencommissaris haar jaarverslag voorstelde. Ook zij prees de enorme inzet van de hele sector, maar ziet ook dat men bijvoorbeeld in de MFC’s (Multifuctioneel Centrum – een open voorziening waar kinderen en jongeren met een beperking ondersteund worden) uitzonderlijk moet grijpen naar afzondering voor de veiligheid van zowel kinderen/jongeren als medewerkers. Dat blijkt ook uit getuigenissen die VRT NWS publiceerde.

De kinderenrechtencommissaris stelt: “We herhalen dat er meer nodig is dan een crisisbeleid. De jeugdhulp heeft nood aan een masterplan. Geen doekjes voor het bloeden, stoplappen of tijdelijke oplossingen, maar een allesomvattend plan vanuit een structurele visie. Daar moeten voldoende middelen tegenover staan, zoals geïndexeerde werkingsmiddelen, voldoende loon en goede arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden voor het personeel.”

 

Actieplan snel uitrollen

Ondertussen maakte minister Crevits al extra budgetten vrij voor de sector via een crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Een eerste deel werd gebruikt om de hoogste noden in de crisisopvang aan te pakken. In een tweede fase wordt gewerkt aan een uitgebreid actieplan, in samenwerking met de sector. Concreet moeten de extra budgetten bestaande tekorten opvullen en tegelijk ook enkele blinde vlekken in de geïntegreerde keten die de jeugdhulp zou moeten zijn wegwerken. Nu is het zaak om dit plan zo snel mogelijk uit te rollen.

“We voelen dat het plan waar de regering aan werkt alle aspecten van de brede jeugdhulp wil aanpakken en dat is goed”, zegt Hendrik Delaruelle. “Van preventie, over wegwerken van wachtlijsten en tekorten, tot een adequate doorverwijzing naar gesloten instellingen, zodat iedereen de juiste plaats krijgt, waar ze het best begeleid kunnen worden. En dat op een structurele manier. Jeugdhulp is een sector die bij uitstek geïntegreerd moet werken. Daarom is het belangrijk dat dit actieplan op al deze domeinen inzet. Met deze inspanningen kunnen we een belangrijke stap zetten, maar we zijn er nog niet . Er ligt nog veel werk op de plank voor de volgende Vlaamse Regering. Want continue investeringen blijven nodig om alle jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen.”