Preventiepeiling bij de kinderopvang - help je mee de respons verhogen?

Printervriendelijke versiePDF version

Begin september lanceerden wij de tweede editie van de Preventiepeiling bij de Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat is de meerwaarde voor de kinderopvanginitiatieven zelf?

Wanneer opvanginitiatieven deelnemen aan de Preventiepeiling krijgen ze inzicht in wat een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid inhoudt. Met de resultaten van de bevraging als leidraad kunnen ze nadien aan de slag om hun beleid verder uit te bouwen. Bovendien ontvangt elke deelnemer kort na het afronden van de vragenlijst een digitale inspiratiegids vol praktische tips en nuttige informatie over ondersteuningsmaterialen, vormingen …

Wat is de meerwaarde voor jullie?

Hoe meer kinderopvanginitiatieven deelnemen aan de Preventiepeiling, hoe beter we in kaart kunnen brengen hoe het gesteld is met de kwaliteit van het preventief gezondheidsbeleid in de kinderopvang. Zo kunnen wij én jullie in de toekomst onze ondersteuning (methodieken, materialen, vormingen, informatie, advies, … ) nog beter afstemmen op de huidige noden binnen de kinderopvang.

Wij geven jullie graag een update mee van het aantal deelnemers tot nu toe:
- 181 kinderopvanginitiatieven van baby’s en peuters vulden de vragenlijst volledig in
- 29 kinderopvanginitiatieven van schoolgaande kinderen vulden de vragenlijst volledig in

Dat is al een begin, maar we zouden de responscijfers toch graag nog zien stijgen.

Want hoe meer kinderopvanginitiatieven er deelnemen, hoe beter we zicht krijgen op de kwaliteit van het preventief gezondheidsbeleid in de kinderopvang.

Ook om een correctere vergelijking te maken met de cijfers van de vorige editie in 2019, is een voldoende hoge respons belangrijk. Ter vergelijking: vorige editie telden we 586 respondenten voor de kinderopvang van baby’s en peuters en 96 respondenten voor de kinderopvang van schoolgaande kinderen.

Je kan nog altijd deelnemen:
https://www.gezondleven.be/projecten/preventiepeiling/kinderopvang-van-babys-en-peuters 
https://www.gezondleven.be/projecten/preventiepeiling/kinderopvang-van-schoolgaande-kinderen