Ga met andere bestuurders in dialoog over de uitdagingen in welzijn

Printervriendelijke versiePDF version

We trappen een open deur in als we stellen dat het welzijnslandschap in volle transitie is. We worden geconfronteerd met heel veel uitdagingen en ontwikkelingen. Denk maar aan de vele en nieuwe zorgnoden, het tekort aan medewerkers op de arbeidsmarkt, de tendens tot samenwerking, de vermaatschappelijking van de zorg, de nieuwe mogelijkheden van de technologie ...  In een dergelijke context is het niet altijd makkelijk om als bestuurder of directie de juiste strategische keuzes te maken. We krijgen geregeld de vraag tot ondersteuning. En daar willen we met onze provinciale bestuurdersdialogen op inspelen! Je kan er samen met collega’s reflecteren en elkaar inspireren. Bovendien kan je tijdens de bijeenkomsten jouw input geven voor het beleidsplan van het Vlaams Welzijnsverbond.

De bestuurdersdialogen vinden plaats vanaf 26 september 2019. Voor de exacte data, locaties en inschrijvingen kan je hier terecht.