Open brief aan minister Peeters rond nieuw vervoersplan De Lijn

Printervriendelijke versiePDF version

Begin dit jaar werd door De Lijn een nieuw vervoersplan geïmplementeerd. Dit vervoersplan bouwt verder op het decreet basisbereikbaarheid waarmee de Vlaamse overheid werk wil maken van een hernieuwde mobiliteitsvisie. Concreet betekent dit dat De Lijn meer inzet op de bediening van plaatsen waar de vraag het grootst is. Bijgevolg vallen ook bepaalde minder druk bezette lijnen er tussenuit. Heel wat haltes zijn verdwenen en voor een kwart van de overgebleven haltes is flexvervoer in de plaats gekomen van het traditioneel aanbod.

Van bij de start van het jaar werden wij via onze leden op de hoogte gebracht van tal van problemen die dit nieuw vervoersplan met zich mee brengt. In het bijzonder voor de personen die wij begeleiden en hun netwerk. Samen met 10 partners hebben wij deze problematiek aangekaart bij de minister van mobiliteit Peeters en de directeur-generaal van De Lijn. Wij hebben deze problematiek ook gesignaleerd aan minister Crevits en gevraagd hierover in overleg te kunnen gaan.

LEES ONZE OPEN BRIEF HIER

 

In afwachting van overleg enkele suggesties om lokaal aan de slag te gaan:

  • Het nieuw systeem brengt een extra digitale drempel met zich mee voor sommige personen met beperking of hun netwerk. Ondersteun mensen hierbij waar mogelijk.
  • Lokaal overleg: ga in overleg om problemen op vlak van bereikbaarheid binnen je vervoersregio aan te kaarten, signaleer lokaal de problemen die ervaren worden.
  • Bij problemen met trajecten van individuele gebruikers: verwijs door naar het klachtenformulier van De Lijn, waar individueel klacht ingediend kan worden.