Lees ons memorandum 2024 - Onze boodschap voor het beleid en voor een betere toekomst voor zorg en welzijn

Printervriendelijke versiePDF version

"Samen werk maken van welzijn." Het is misschien een eenvoudige, maar vooral een duidelijke en ambitieuze boodschap waarmee we ons memorandum voor 2024 openen. Het is vooral ook een uitgestoken hand naar politici en beleidsmakers om ook de komende jaren onze zorg- en welzijnssectoren zo goed mogelijk te ondersteunen en klaar te stomen voor een toekomst voor iedereen.

Op 9 juni trekken we met z'n allen naar de stembus voor een nieuwe Vlaamse en federale regering. De campagne die nu loopt is voor veel organisaties en sectoren het signaal om met hun bezorgdheden en vragen naar de verschillende politieke partijen te stappen. Maar om eerlijk te zijn ligt dat bij het Vlaams Welzijnsverbond anders. Want het zijn niet onze bezorgdheden en vragen waarmee we dit memorandum vulden. Nee, het zijn die van de tienduizenden mensen die dagelijks het beste van zichzelf geven om zowel in de kinderopvang, de jeugdhulp en gezinsondersteuning en de ondersteuning voor personen met een handicap jong en oud te verzorgen, helpen en ondersteunen. En de bezorgdheden van die tienduizenden kinderen, jongeren en personen met een handicap die dagelijks hun plekje vinden bij de vele prachtige social profit-initiatieven die Vlaanderen en Brussel rijk zijn.

Wat je leest in dit memorandum is het werk van al onze leden, commissies en medewerkers die een jaar lang alle input, vanuit alle sectoren samen hebben gelegd om de verschillende politieke partijen een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe ze onze zorg- en welzijnssectoren het beste kunnen ondersteunen. Om deze boodschap helemaal helder te maken, hebben we onze vragen en bezorgdheden in 8 speerpunten gegoten. 8 speerpunten waarrond we de komende weken en maanden nog vaak campagne zullen voeren. Zodat onze zorg en welzijn een prominente plek krijgen in het politieke debat en in de campagne en zodat zo veel mogelijk mensen op 9 juni gaan stemmen met onze zorg- en welzijnssectoren in het achterhoofd.

 

Onze 8 speerpunten voor de verkiezingen

  1. Zet in op de rechten van de mens, sociale grondrechten, rechten voor personen met een handicap en de rechten van het kind: samen voor volwaardige participatie
  2. Garandeer het recht op zorg en ondersteuning: samen voor meer kwaliteit van leven
  3. Zet in op geïntegreerde zorg en ondersteuning: samen voor meer gedeelde verantwoordelijkheid
  4. Zet in op vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning: samen voor verbondenheid
  5. Zorg voor een langetermijnplanning en investeringsbegroting: samen sterk voor morgen
  6. Geef welzijnsgericht ondernemerschap ruimte: samen voor vertrouwen, kwaliteit en transparantie
  7. Zet in op financiële leefbaarheid voor welzijnsgerichte ondernemers: samen voor continuïteit
  8. Zet in op instroom en behoud van medewerkers en vrijwilligers: samen voor onze steunpilaren

 

Verspreid onze boodschap en de vraag van tienduizenden mensen

De komende weken en maanden gaan wij met ons memorandum in de hand langs de verschillende Vlaamse partijen en gaan we onze boodschap op sociale media zo maximaal mogelijk verspreiden. Wil jij ook mee aan de mouwen van de politici trekken? En wil jij ook onze hele samenleving warm maken voor een warmere samenleving en dus meer ondersteuning voor onze zorg- en welzijnssectoren, en iedereen die er werkt of ondersteund wordt? Deel dan als de bliksem ons memorandum op jullie eigen sociale media of website, of de vele video's en visuals rond onze speerpunten die we zelf de komende weken en maanden zullen lanceren op onze eigen pagina's.

 

Download het memorandum hier, of blader er hieronder eens door.
PS, wie ook graag zo'n digitaal bladerexemplaar heeft, mailt best even naar tobias.daneels@vlaamswelzijnsverbond.be.