Groeilabz najaar 2022: nieuwe data en opleidingen!

Printervriendelijke versiePDF version

Met Groeilabz willen we je ondersteunen met opleidingen op maat rond de meer 'ondernemende' thema's. Sinds juni 2020 is Groeilabz van start gegaan, het opleidingsformat dat door VLAIO is goedgekeurd om welzijnsgerichte ondernemers te ondersteunen in hun groei. Het betreft een samenwerkingsverband tussen alle koepels in de social profit met Verso als penhouder.

Hieronder vind je het opleidingsaanbod voor het voorjaar van 2022. Heel wat bootcamps zijn al van start gegaan, maar voor 3 bootcamps is er nog mogelijkheid om in te schrijven:

Hieronder vind je een overzicht van de thema's die aangepakt worden. Houdt je mailbox in de gaten, want binnenkort wordt het aanbod van Groeilabz voor het najaar bekend gemaakt. Veel van onderstaande thema's zullen ook herhaald worden, dus je kan al eens snuisteren in de onderwerpen en bekijken welke thema's jou triggeren.

  • Thema 'toekomstverkenning': hierbij leer je het wat, hoe en waarom van toekomstverkenning in de praktijk. In vijf sessies kan je aan de hand van diverse inhoudelijke en methodische bouwstenen proeven van manieren om gestructureerd om te gaan met toekomstige trends en onzekerheden en door te pakken op verworven inzichten.
  • Thema ‘Goed bestuur’: goed bestuur staat al geruime tijd op de agenda van sociale ondernemingen. Transparantie, rekenschap en verantwoording afleggen zijn voor sociale ondernemingen belangrijk en vormen de basis voor het vertrouwen van de stakeholders. Bestuurders zijn dan ook op zoek naar de meest slagkrachtige organisatie van hun bestuursorganen. Het lerend netwerk geeft je inzicht in goed bestuur, rollen en competenties van bestuurders, efficiënt en evenwichtig vergaderen,... 
  • Thema 'innoveren': dit thema gaat over innoveren als welzijnsgerichte ondernemer. De samenleving - en in het bijzonder de social profit - evolueert razendsnel. Je hebt niet alleen nieuwe, innovatieve mogelijkheden en oplossingen, de gebruiker heeft vaak ook andere verwachtingen dan vroeger. Het is dan ook een grote uitdaging om je organisatie in deze woelige tijden op koers te houden richting de toekomst. Tijdens dit lerend netwerk zullen we je onderdompelen in een innovatiebad op basis van 4 pijlers: getinspired, getconnected, getitdone en getsmarter. Verwacht je aan: inspirerende sprekers, interactieve workshops, introductie in een netwerk van start-ups en nog veel meer! 
  • Thema 'Versterk jouw digitaal verhaal': digitalisering creëert opportuniteiten naar het efficiënter maken van de dienstverlening maar geeft ook uitdagingen, zoals privacy en ethisch. Hoe pak je dit op een goede manier aan? Hoe implementeer je digitale tools in je organisatie en hoe krijg je als organisatie de juiste uitdagingen in beeld? Hoe werk je een haalbare digitale strategie uit? Hoe creëer je draagvlak voor digitale veranderingen in je organisatie? Hoe stimuleer je digitaal leiderschap en maturiteit? 
  • Thema 'Verandermanagement: strategie en leiderschap die veranderingen doen slagen': hierbij leer je onzekerheid en weerstand ombuigen in groeidynamiek en motivatie. Put je inspiratie uit dilemma’s of maatschappelijke uitdagingen. Maak je kennis met gebruiksklare methodes om ‘change’ om te zetten in waardevolle kansen voor de toekomst van jouw organisatie. Zo navigeer je jouw team constructief door disruptieve tijden.
  • Thema 'financieel management basisniveau': hier krijg je de juiste begeleiding om de financiële performantie van jouw onderneming te bewaken: we zoomen dieper in op basisbegrippen zoals rendabiliteit,  liquiditeit, solvabiliteit en cash-flowmanagement. Zo neem je onderbouwde financiële beslissingen in jouw organisatie. 
  • Thema 'financieel management gevorderden': hier verzamel je gebruiksklare tips om het financieel beleid van jouw sociale onderneming naar een nog hoger niveau te tillen. Daarnaast ontdek je de parameters die de financiële duurzaamheid van jouw organisatie bepalen. Als klap op de vuurpijl kan je jouw kennis en ervaringen delen met gelijkgestemden, en zo jouw inzicht vergroten. Gericht op mensen met een sterke financieel-economische achtergrond.
  • Thema 'Innovatieve Arbeidsorganisatie': dit thema wil je onderdompelen in alle aspecten van innovatieve arbeidsorganisatie, wil je bewuster maken van de wederzijdse beïnvloeding van structuur en cultuur en de impact ervan op werkbaar werk. Hierna zal je een beter beeld hebben van  van de mogelijkheden en nodige inspanningen om van een IAO traject binnen je organisatie een succes te maken.
  • Thema 'Communicatie met meer impact': Een sterk imago bouw je op. En dat doe je door slimme en goeie communicatie. Maar wat zeg je wanneer en hoe begin je daar eigenlijk aan? Hoe giet je alles in een plan, dat de doelstellingen van jouw organisatie kan waarmaken? Kortom, hoe bepaal je je eigen communicatiestrategie? Gericht en impactvol communiceren begint met een fase van denken en beslissen. De juiste doelgroepen bereiken op het juiste moment, vraagt enige voorbereiding. Je kanalen bepalen is belangrijk, maar je moet ook de juiste verhalen vertellen waar je je doelgroep echt mee raakt. En er is meer. Ook hoe je eruit ziet, welke toon je aanneemt, en wie je het verhaal laat vertellen, zal bepalen hoe je overkomt. Wie slim communiceert, heeft dit allemaal onder controle. Dit krijg je in de vingers tijdens deze interactieve bootcamp.
  • Thema 'Duurzaam ondernemen': dit thema focust op duurzaamheid met de SDG's als duurzaamheidskader. Duurzaamheid wordt een steeds prominenter aandachtspunt voor sociale ondernemingen. Zowel vanuit de samenleving als vanuit de overheid wordt hier (terecht) toenemend aandacht voor gevraagd. Het gaat dan over het omgaan met schaarse grondstoffen, zuinig energieverbruik, investeren in menselijk kapitaal, inzetten op vernieuwende partnerschappen…. Met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals - SDG’s) is dit alles in een enorme versnelling gekomen en is een bruikbaar duurzaamheidskader uitgewerkt. Dankzij de interactieve begeleiding tijdens dit bootcamp, creëer jij een kompas op maat voor een duurzaam en toekomstbestendig beleid voor je sociale onderneming. We vertrekken daarbij vanuit de 5 pijlers van duurzaamheid: People, Prosperity, Peace, Partnership & Planet. 

Voor de effectieve begeleiding van deze bootcamps rekenen we op een hele reeks consulenten en uitvoerders die voor ons de inhoudelijke expertise aanleveren. Dankzij de tussenkomst van VLAIO kunnen we deze opleidingen aan een heel scherpe prijs aanbieden met garantie op kwaliteitsvolle ondersteuning. Een bootcamp kost 500 euro waarbij je organisatie 2 deelnemers mag afvaardigen, voor een lerend netwerk betaal je 550 euro, waarbij eveneens 2 medewerkers mogen ingeschreven worden. 

De opleidingen zijn zo opgezet dat ze fysiek kunnen plaatsvinden, wat ook inhoudt dat je rekening moet houden met verplaatsingstijd bij het bekijken van de data van de opleidingen in je agenda. In de nasleep van corona en gegeven een toch wel gewijzigd beleid naar verplaatsingen voor opleidingen, wordt momenteel bekijken hoe we voor de opleidingen in de toekomst varianten kunnen bedenken die evenveel interactie realiseren maar minder verplaatsingen vereisen. 

Voor vragen of verdere duiding kan je terecht bij Mark Vanhumbeeck.