Onze visie over (toenemende) commercialisering in onze sectoren

Printervriendelijke versiePDF version

Commercialisering is een realiteit in onze sectoren en hier moeten we dus mee omgaan. We zijn heel bezorgd over de groeiende intrede van profitspelers bij het invullen van maatschappelijke uitdagingen (gefinancierd met gemeenschapsmiddelen). Welzijnsondersteuning is voor ons - net als onderwijs - een recht en een maatschappelijke opdracht. We vinden het niet te verantwoorden dat een deel van de winsten naar aandeelhouders gaat en niet terugvloeit en geïnvesteerd wordt in welzijn. Commerciële organisaties ondervinden een reële druk om de economische belangen de bovenhand te laten halen op de maatschappelijke opdracht.

 

Daarom is het van cruciaal belang dat alle organisaties aan wie de publieke middelen (direct of indirect) worden toegekend zich schikken in een kader dat de samenleving voldoende garanties biedt dat de toegekende middelen worden gebruikt voor de maatschappelijke doelstelling die vooropgesteld wordt. De samenleving heeft recht op transparantie en verantwoording voor de geïnvesteerde middelen.

We zijn heel koele minnaars van de intrede van commerciële spelers en pleiten voor een sterk regelgevend kader met betrekking tot erkenning, minimale kwaliteitsvoorwaarden, toegankelijkheid tot en vrije keuze voor de meest aangewezen ondersteuning, (engagement tot) continuïteit van zorg, garanties naar opnemen alle doelgroepen, verantwoorde prijszetting, lokale en maatschappelijke inbedding van het project, rechtvaardige loons- en arbeidsvoorwaarden, … Dit kader moet voor alle ondernemers gelijk zijn. Het is belangrijk dat de overheid hiervoor een efficiënt en effectief toezicht organiseert waarbij zij alle ondernemingen gelijk behandelt en de regels altijd gelijk toepast.

Daarnaast vinden we wel dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en voldoende middelen voor zorg en welzijn moet voorzien, ook in uitdagende tijden. Gereguleerde marktwerking zoals geformuleerd in deze tekst en deregulering om volop vraag en aanbod te kunnen matchen, werken enkel als er voldoende basisfinanciering is voor onze ondersteuningsvragers.

De uitgebreide duiding kan u lezen in bijgevoegde tekst, die voor de stafleden van het Vlaams Welzijnsverbond vanaf nu het toetsingskader vormt voor besprekingen rond dit thema. We nodigen u dan ook uit om de tekst door te nemen en ook mee dit standpunt uit te dragen.