Persbericht: Wat nu met de kinderopvang?

Printervriendelijke versiePDF version

PERSBERICHT 21/02/2022

 

WAT NU MET DE KINDEROPVANG?

 

Het overlijden van een 6 maanden oude baby is een schrijnend verhaal, in de eerste plaats voor het getroffen gezin. Het is ook een harde klap voor de vele duizenden medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven in de kinderopvang. Het laat niemand in de samenleving onberoerd. “Ouders die hun kind toevertrouwen aan een kinderopvang moeten dit met een gerust hart kunnen doen. De beslissing om de inspectieverslagen van alle zorg- en welzijnsvoorzieningen te publiceren op de website van de Vlaamse overheid is een belangrijke stap naar maximale transparantie”, zegt Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond. “Ouders hebben het recht om te weten wat er goed en fout loopt binnen een voorziening. De focus van de inspectie moet volgens ons vooral liggen op de pedagogische kwaliteit. Verder menen we dat die verslagen niet alleen makkelijk toegankelijk moeten zijn, ze dienen ook helder en duidelijk te zijn voor alle ouders.”

 

HANDHAVING

 

Maar het is minstens even belangrijk om te weten wat er gebeurt met die rapporten. “Mistoestanden kunnen absoluut niet getolereerd worden en al zeker niet als ze jarenlang aanhouden. De oprichting van een experten- en handhavingsteam, en nu ook een ethisch comité is voor ons prima. De rol en bevoegdheid van dit comité is ons voorlopig wel nog niet helemaal duidelijk”, zegt Hendrik Delaruelle. “Als het fout loopt binnen een kinderopvang moet er zonder aarzelen ingegrepen worden. Het belang van het kind staat hierin voorop.”

 

BETERE VOORWAARDEN

 

Dat sommigen nu besluiten dat de kinderopvang volledig vierkant draait kunnen we niet onderschrijven. Ouders kunnen wel degelijk rekenen op een kwaliteitsvolle opvang voor hun kind. Maar het kan beter. Daarom pleiten we al jaren voor een voldoende ruim aanbod, betere loon- en arbeidsvoorwaarden en meer kinderbegeleiders. Als koepelorganisatie zullen we hierop blijven hameren, want zo kan de sector het best haar opdracht vervullen: de beste zorg bieden voor alle kinderen.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond: 0474 84 01 87, hendrik.delaruelle@vlaamswelzijnsverbond.be.

 

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt initiatiefnemers in de kinderopvang en gezinsondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning voor personen met een handicap. Het vertegenwoordigt 750 voorzieningen en organisaties, samen goed voor een capaciteit van ongeveer 27.000 plaatsen en een tewerkstelling van 30.000 werknemers. Het Vlaams Welzijnsverbond werkt zowel op lokaal, provinciaal, Vlaams, nationaal als Europees niveau.