Welzijnssector springt massaal in de bres voor Oekraïne

Printervriendelijke versiePDF version

Vlaamse welzijnsorganisaties gaan massaal in op een oproep van het Vlaams Welzijnsverbond om hulp te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. In totaal stellen de welzijnsvoorzieningen nu al meer dan 300 opvangplaatsen ter beschikking. Naast opvangplaatsen bieden heel wat voorzieningen ook ondersteuning aan, onder meer aan vluchtelingen met een beperking of niet-begeleide minderjarigen.  “De schrijnende verhalen uit Oekraïne grijpen iedereen aan. We kunnen dan ook niet aan de kant blijven staan”, vertelt Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond. “Die drang om te helpen zit natuurlijk in het DNA van onze sector. En dat merk je ook aan het grote aantal reacties in onze mailbox.”

CONTACTEN IN OEKRAINE

Bij sommige organisaties is dat verlangen om te helpen nog groter omwille van een persoonlijke betrokkenheid. Dat is onder meer het geval voor Licht en Liefde, een organisatie die blinden en slechtzienden ondersteunt. De vrijwilligersorganisatie heeft verschillende projecten in Oekraïne. Licht en Liefde wil er, in samenwerking met plaatselijke organisaties, de blindenwerking naar een hoger niveau tillen. “Van de mensen daar krijgen we nu lijstjes met medicatie en kledij, maar ook hier in Varsenare staan we klaar om te helpen. Zo hebben we een gebouw waar we noodopvang kunnen bieden aan 30 tot 50 mensen”, vertelt netwerkdirecteur Jan de Smedt. “Vluchten voor een oorlog is sowieso verschrikkelijk, maar voor mensen met een visuele beperking is het dat des te meer.”

BEPERKING

Lang niet elke organisatie of voorziening heeft natuurlijk contacten in Oost-Europa, toch is de bereidwilligheid om te helpen bijzonder groot. Dat vertelt ook Kurt Van Acker van de Vleugels, een voorziening voor personen met een handicap. Zijn organisatie kan een studio of appartement ter beschikking stellen aan een vluchtelingengezin. “Indien één of meerdere kinderen van het gezin een verstandelijke beperking heeft kunnen we daarnaast ook onderwijs en ondersteuning voorzien.”

Bij het Raster in Antwerpen kunnen dan weer vluchtelingen met autisme terecht. Directeur Erik Buelens weet hoe belangrijk psychologische bijstand voor hen is. “Voor mensen met autisme is het verwerken van dergelijke dramatische ervaringen bijzonder moeilijk. Ze hebben vaak niet de mentale flexibiliteit om schrijnende situaties te kaderen. En dat is juist erg belangrijk bij de verwerking ervan. Mensen met autisme blijven daardoor soms hangen in het trauma. Een goede psychologische opvang is voor hen dan ook cruciaal.”

NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN EN KINDEROPVANG

En ook op kinderen kan de impact van een oorlog niet overschat worden, zeker als ze op de vlucht zijn zonder hun ouders. “In oorlogssituaties zijn kinderen soms alleen op de dool”, zegt Nathalie Niessen van vzw Jeugdzorgcentrum in Kinrooi. “In het verleden hebben we al eerder niet-begeleide minderjarigen opgevangen, onder meer twee jongeren die op de vlucht waren voor de Taliban. Zulke jongeren vereisen natuurlijk een specifieke aanpak door onze multidisciplinaire teams.”

En zelfs de overbevraagde kinderopvang staat klaar om te helpen, vertelt Annick De Sutter van Kinderrijk in Heverlee. “Wie zien het als onze missie om iedereen kansen te bieden. En dat is niet altijd eenvoudig. De ervaring met Syrische vluchtelingen leert ons wel dat oorlogsvluchtelingen extra aandacht vragen. Zo hebben de ouders vaak bijzonder traumatische zaken meegemaakt waardoor ze het vertrouwen in de maatschappij kwijt zijn. Het opbouwen van een nieuwe vertrouwensband is dan ook cruciaal.”

OPVANGPLAATSEN

Heel wat voorzieningen bieden ook opvang aan. In totaal gaat het nu al om meer dan 300 opvangplaatsen. “In nood kent men zijn vrienden”, zegt Hendrik Delaruelle. “Ik ben dan ook bijzonder trots dat we als Vlaams Welzijnsverbond zo veel leden hebben die ook nu weer tonen dat ze het hart op de juiste plaats hebben. En dat terwijl we net uit een bijzonder zware periode komen die ieders vermogen op de proef heeft gesteld.”