Goesting in vrijwilligerswerk

Printervriendelijke versiePDF version

Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger organiseerden we de studiedag ‘Vrijwilligerswerk: (er-)vaar je mee?’ Het leverde een schat aan inspiratie en vooral veel enthousiasme bij de aanwezigen op om verder op vrijwilligerswerk in te zetten.

Tijdens onze studiedag gaven heel wat (ervarings-)deskundigen hun visie op vrijwilligerswerk mee. We zetten graag enkele van hun belangrijkste tips op een rij.

• Investeer in vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is niet iets wat je er als organisatie even ‘tussen de soep en de patatten’ kan bijnemen. Vrijwilligerswerk moet vertrekken vanuit een duidelijke visie en een plaats krijgen in de organisatiestructuur. Een vrijwilligerswerking vraagt om tijd en ruimte, om beleid en investering.

• Vrijwilligers vervangen geen werknemers

Vrijwilligers maken veel mogelijk door de extra handen die ze een organisatie bieden, maar ze kunnen nooit de plaats van betaalde krachten innemen.

• Doe het samen

Betrokkenheid versterkt de vrijwilligerswerking. Betrokkenheid van zowel de vaste medewerkers als de vrijwilligers. Zoek samen uit wat vrijwilligers kunnen betekenen voor de organisatie, voor medewerkers en voor de cliënten. Zorg dat beide partijen goed geïnformeerd zijn.

• Neem vrijwilligers au sérieux

Vrijwilligers nemen bewust een engagement op. Geef hen daar ook erkenning en waardering voor. Als een vrijwilliger te veel een evidentie wordt, raak je hem makkelijk kwijt.

• Zorg dat alles reglementair verloopt

Wil je aan de slag met vrijwilligers, dan is het belangrijk dat je de wetgeving daarover kent. Zo vermijd je dat je in benarde situaties terechtkomt als de overheidsinspectie een controle doet of wanneer er toch eens iets misloopt. Kennis van de vrijwilligerswet en het Vlaams decreet vrijwilligerswerk is noodzakelijk.
 

Het Vlaams Welzijnsverbond werkte een Kompas Vrijwilligerswerk uit. Dat beschrijft de bouwstenen voor een vrijwilligersgezinde en vrijwilligersgezonde organisatie. Voor meer informatie kan je terecht bij ilse.luyten@vlaamswelzijnsverbond.be. 

De documentatie van de studiedag vind je via deze link.