Open brief aan alle ouders

Printervriendelijke versiePDF version

De vele duizenden medewerkers in de kinderopvang staan opnieuw in het oog van de storm. Ook bij heel wat ouders heerst er ongerustheid. Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, schreef een open brief aan alle ouders die dagelijks rekenen op de kinderopvang.

 

Beste ouders,

De afgelopen dagen stond de kinderopvang nogmaals in het oog van de storm. En opnieuw, jammer genoeg opnieuw, doken er verschrikkelijke getuigenissen op. Het zijn schrijnende verhalen die aan het onwaarschijnlijke grenzen. We hebben er alle begrip voor als u zich zorgen maakt, want ook wij liggen hier wakker van.

De veiligheid van uw kinderen ligt ons dan ook nauw aan het hart. Dat u uw kinderen met een gerust hart kan achterlaten, is dan ook het minste wat u van uw kinderopvang mag verwachten. De kinderopvanginitiatieven die dat niet kunnen waarmaken moeten eruit. Daar is geen discussie over. Alleen zo kan de sector uw vertrouwen herwinnen. Als we horen dat toekomstige ouders afhaken dan doet dat ons pijn.

De verhalen die uitgebreid in de aandacht kwamen zijn, gelukkig maar, de grote uitzondering. De overgrote meerderheid van de initiatieven biedt wel degelijk een veilige opvang voor uw kinderen en die verdient dan ook uw vertrouwen. Daar krijgen kinderen wel groeikansen en is er een fijne band tussen de begeleiders, de kinderen en ouders.

Toch mogen we ook daar niet blind zijn voor bepaalde pijnpunten binnen de kinderopvang. Onze kinderopvang kan en moet beter. Enkele maanden geleden reikten we als Vlaams Welzijnsverbond, samen met een breed consortium, 7 antwoorden aan op de huidige uitdagingen. We pleiten onder meer voor het verbeteren van de omkadering en minder kinderen per kinderbegeleider. Het professionalisme dat moet versterkt worden. En ook op pedagogisch vlak moeten er stappen vooruit worden gezet.

Zoals gezegd, het absolute minimum dat we van een kinderopvang mogen verwachten is een veilige omgeving voor uw kinderen. De plekken waar het misloopt zijn dan wel een kleine minderheid, maar al is het er maar één, het is er één te veel. Heel de sector heeft nood aan versterking. En dus blijven we als Vlaams Welzijnsverbond, samen met onze partners, vechten voor de kinderopvang. We zijn blij dat minister Hilde Crevits alle betrokkenen nog deze maand rond de tafel heeft uitgenodigd om een perspectiefplan uit te werken.

We betreuren dat de hele kinderopvang ten onrechte in een kwaad daglicht staat. Net daarom zeggen we dan ook dankjewel aan de duizenden kinderbegeleiders die vandaag helaas opnieuw in de klappen delen door enkele rotte appels. Al die hardwerkende begeleiders verdienen ons diepste respect en onze grootste steun.

Bedankt dus aan alle medewerkers in de kinderopvang en ook bedankt aan u als ouder voor uw vertrouwen in de sector.

Hendrik Delaruelle,

Algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond