Ook jouw organisatie kan nog een gratis energiescan laten uitvoeren!

Printervriendelijke versiePDF version

Voorzieningen in de zorg- en welzijnssector dragen niet alleen zorg voor mensen, ook voor het klimaat. Drie jaar geleden ondertekenden het beleidsdomein WVG, de koepelorganisaties en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) het klimaatengagement. Daarin beloven ze onder andere 2,09 procent energie te besparen per jaar, nieuwbouw bijna energieneutraal te maken en gratis energiescans aan te bieden aan zorg- en welzijnsvoorzieningen. Met die scans krijgen voorzieningen een gedetailleerd zicht op hun energieverbruik en een overzicht van relevante energiebesparende maatregelen. Voor investeringen met een terugverdientijd van langer dan vijf jaar kunnen ze via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) klimaatsubsidies aanvragen.

Ook heel wat leden van het Vlaams Welzijnsverbond lieten intussen een energiescan uitvoeren. Jan De Cooman is directielid infrastructuur bij Sporen, een vzw die kinderen, jongeren en gezinnen begeleidt. ‘Ik beken dat ik even heb geaarzeld toen ik het aanbod van de gratis energiescans zag. Ik vroeg me af wat we ons als organisatie allemaal op de hals zouden halen. Maar uiteindelijk loop je er geen enkel financieel risico mee. Alleen de maatregelen die zich binnen de vijf jaar laten terugverdienen, moet je verplicht uitvoeren. Waarom zou je het dus niet doen? Bovendien is het een unieke kans om je gebouwen eens door een gespecialiseerd oog te laten nakijken.’

‘Bij Sporen hebben we een heel divers gebouwenpatrimonium: van gloednieuw tot heel oud. We hebben voor alle gebouwen een scan laten uitvoeren – zes in totaal. De kleinere maatregelen voeren we nu stelselmatig in elk gebouw door, maar de grotere investeringen moeten we nog afwegen. Je kan daarvoor klimaatsubsidies aanvragen. Voor het isoleren van spouwmuren heb ik dat bijvoorbeeld al gedaan. Maar de voorwaarde om klimaatsubsidies te krijgen, is dat je het gebouw ook nog minstens 25 jaar zal gebruiken.’

‘Echt verbaasd was ik niet door de voorgestelde maatregelen, al zaten er een aantal zaken tussen waar ik zelf niet meteen aan zou denken. Een van de tips is bijvoorbeeld de leidingen in de stookplaatsen extra isoleren. De hoekjes en bochten in de leidingen worden vaak vergeten, terwijl zoiets kleins blijkbaar wel heel wat energiewinst kan opleveren.’

‘Bij iedere energiebesparende maatregel krijg je ook een prioriteitsscore en een score op het vlak van technische haalbaarheid. Hoe hoger beide zijn, hoe sneller je er natuurlijk aan begint. Bij ons zijn dat bijvoorbeeld: overschakelen op ledverlichting, de diepvries op regelmatig tijdstip ontdooien, frigo’s in niet-gebruikte studio’s uitschakelen, isolerende folie aanbrengen achter de radiatoren, thermostatische kranen vernieuwen … Die zaken kunnen we makkelijk zelf aanpakken.’

‘Het leuke is dat de energiescans intussen voor een groter klimaatplan hebben gezorgd bij Sporen. Toen we de scans lieten uitvoeren, waren ook de klimaatbetogingen volop aan de gang. We zijn toen ook binnen de organisatie met een klimaatgroepje gestart. In het voorjaar van 2019 hielden we een actie rond kraantjeswater in plaats van flessenwater en binnenkort willen we er een op touw zetten om het energieverbruik voor de verwarming van de gebouwen te beperken. Door de leefgroepen uit te dagen, willen we hen aansporen om meer aandacht te hebben voor dergelijke zaken.’

‘Het meest interessante aan de energiescans is dat ze een handvat zijn. Ze helpen prioriteiten te stellen. Het enige jammere vind ik dat er geen subsidies worden voorzien voor het plaatsen van zonnepanelen, want dat vraagt toch een serieuze investering.’

Ook een energiescan aanvragen? Dat kan via deze link.