Asbestveilige zorgvoorzieningen

Printervriendelijke versiePDF version

In heel wat gebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 gebouwd zijn komt asbest voor. Ook in onze zorgvoorzieningen. De OVAM zet, samen met negen koepelorganisaties uit de zorg de schouders onder de versnelde afbouw van asbest in de zorg. Ze ondersteunen zorgvoorzieningen om hun gebouwen asbestveilig te maken.

De Vlaamse regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Dat betekent dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

Het actieplan Asbestafbouw streeft ook naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven:

  • Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.
  • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Beide streefdata zijn alvast wettelijk verplicht voor publieke gebouwen, de overheid heeft hier immers een voorbeeldfunctie.

Wilt u uw zorgvoorziening nu al asbestveilig maken? Meld u dan aan bij de OVAM, en u kan rekenen op:
- De actualisatie of verfijning van de asbestinventaris, als dit nodig is
- Voorzieningen die zorg verlenen aan kinderen en jongvolwassenen kunnen genieten van het ondersteuningspercentage van 50% voor asbestverwijdering, voor andere zorgvoorzieningen bedraagt het ondersteuningspercentage 35%.

Klik hier voor info over omgaan met asbest.

Klik hier voor info over de ondersteuning voor de zorgsector en om aan te melden.