Laat je inspireren door onze inspiratietekst en best practices rond duurzaamheid

Printervriendelijke versiePDF version

Energie, vergroening, circulaire economie, denken op lange termijn... Duurzaamheid is voor alle ondernemers de laatste jaren alsmaar belangrijker geworden en dat is voor welzijnsgerichte ondernemers niet anders. Niet enkel om te voldoen aan de toegenomen verwachtingen vanuit de samenleving, maar ook om zelf klaar te zijn voor de toekomst. Het Vlaams Welzijnsverbond wil al haar leden helpen om mee op de duurzame trein te springen, zodat onze sectoren mee het voortouw kunnen nemen. Vanuit die gedachte ging onze commissie Welzijnsgericht Ondernemen aan de slag om iedereen wat inspiratie te bieden. Waarom verduurzamen? Hoe doe ik dat best? Welke thema's zie ik over het hoofd? Onze inspiratietekst 'Duurzaamheid als strategisch element voor welzijnsgerichte ondernemers' geeft antwoorden op al deze vragen en nog veel meer.

 

 

Net als voor alle andere ondernemingen in ons land, zetten onze welzijnsgerichte ondernemers duurzaamheid de komende jaren best hoog op de agenda. Maar denk bij het begrip 'duurzaamheid' niet enkel aan een toegenomen aandacht voor de ecologische gevolgen van onze dienstverlening. De commissie Welzijnsgericht Ondernemen (WGO) wil met haar inspiratietekst in de eerste plaats duiden op het feit dat duurzaamheid een begrip is dat steeds (opnieuw) ingevuld moet worden. Daarbij gaan we uit van drie pijlers: maatschappij, ecologie en economie. Die pijlers moeten we telkens opnieuw toetsen bij de realisatie van meerwaarde binnen onze ondernemingen en sectoren. Dat maakt dat organisaties zelf een geëngageerde invulling moeten geven aan duurzaamheid, maar dat het een plek verdient in elke toekomstige strategische oefening mag wel duidelijk zijn.

De inspiratietekst die onze commissie WGO opstelde en die je hiernaast kan downloaden wil jou niet enkel helpen om met duurzaamheid aan de slag te gaan, maar wil het thema vooral ook concreet maken. De tekst kan meteen ook het startpunt zijn van interessante gesprekken en kruisbestuiving tussen onze organisaties, te beginnen bij onze verschillende provinciale meetings (COC's), waar de visietekst voorgesteld zal worden. Werken aan een duurzame toekomst is de ideale gelegenheid om te leren van elkaar, horen wat er werkt en wat niet, ideetjes opdoen, heel praktische, maar ook heel technische tips uitwisselen, of gewoon nog maar te leren waar je best start als duurzaamheid nog niet echt een thema is dat leeft binnen jouw organisatie. We zijn alvast erg benieuwd naar de gesprekken op de COC's en hopen dat er vanuit deze meetings ook interessante feedback komt over welke ondersteuning en extra acties we kunnen doen rond duurzaamheid om alle inspanningen die gedaan en gepland worden te versterken. 

We wensen alle onze leden alvast veel succes met de inbedding van duurzaamheid in hun organisatie en hopen op verrijkende gesprekken en uitwisselingsmoment op de COC's.