Workshop «Gendergelijkheid op het werk»

Printervriendelijke versiePDF version

Gendergelijkheid op het werk

11 september 2023

Ondanks het toegenomen bewustzijn van gendergelijkheid in de samenleving in de afgelopen jaren, blijven genderongelijkheid en -discriminatie op de arbeidsmarkt bestaan en nemen deze zelfs toe.

De social profit sector wordt niet gespaard, integendeel. Ondanks het overwicht van vrouwen in de sector is het duidelijk dat vrouwen in managementfuncties en in raden van bestuur minder aanwezig zijn dan mannen, dat zij veel minder betaald worden, dat zij vaker deeltijds werken, enz.

Uit studies blijkt dat bedrijven met genderdiversiteit in besluitvormingsorganen betere beslissingen nemen en dat de loonkloof kleiner wordt.

Deze workshop zal een theoretishe uiteenzetting geven om ongelijkheid en seksisme in de arbeidswereld te begrijpen, evenals concrete instrumenten en acties om gendergelijkheid in uw organisatie te bereiken.

Info's en inschrijving