Profiel medewerkers welzijn

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond heeft opnieuw een studie gemaakt over het personeel in de welzijnssectoren die het vertegenwoordigt: de kinderopvang, de ondersteuning van personen met een handicap, de jeugdhulp en gezinsondersteuning, en de centra voor ambulante revalidatie. We hebben het personeelsbestand van 203 werkgevers voor het jaar 2021 geanalyseerd. De steekproef bestaat uit ruim 26.400 medewerkers en is daarmee goed voor bijna de helft van de totale tewerkstelling in de betrokken sectoren. 

Contract

Bijna 6 op de 10 medewerkers heeft een deeltijds contract en het zijn vooral vrouwen die niet voltijds aan de slag zijn. Ook onder de oudere collega's vinden we vaak medewerkers die deeltijds werken. Van de medewerkers tussen de 45 en 54 jaar werkt bijna 2/3 deeltijds.

De meeste medewerkers (85%) hebben een contract van onbepaalde duur, maar bij de collega's jonger dan 30 jaar heeft 1 op de 3 een contract van bepaalde duur.

Profiel

Welzijn blijft ook een vrouwelijke sector, 8 op de 10 medewerkers is vrouw. Om tot een beter evenwicht te komen moeten er dus meer mannen aan de slag binnen welzijn. En niet alleen mannen zijn ondervertegenwoordigd, de werkvloer blijft ook erg wit. Slecht 3% van de medewerkers heeft een migratieachtergrond. Dit gebrek aan diversiteit is een oud zeer en er is voorlopig weinig zicht op verandering. Al zijn er wel verschillen per sector. Zo zien we wel meer diversiteit in de kinderopvang, voornamelijk dan binnen een stedelijke context.

Ook medewerkers met een handicap zijn nog steeds ondervertegenwoordigd. Slecht 0,75% van de collega's heeft een handicap. Een cijfer waar al vele jaren geen beweging in zit.

Ruim 3 op de 4 medewerkers staat in voor directe zorg en begeleiding. En die groep neemt nog toe. Het aantal ondersteunende functies neem dan weer af.

Collega's gezocht

Werk is er nochtans genoeg, de komende 10 jaar zijn er ruim 19.000 nieuwe medewerkers nodig. Mede omdat de komende jaren heel wat collega's met pensioen gaan, zo is bijna 20% ouder dan 50 jaar. De groep met 60-plussers is de afgelopen 5 jaar zelfs met de helft gegroeid. De gemiddelde leeftijd ligt op 40,5 jaar. De top van de leeftijdscurve lijkt intussen wel bereikt.

In 2021 zien we ook een toename in het aantal in- en uitdiensttredingen. De mobiliteit is dus groot. Bijna 30% van de uitdiensttredingen komt er op initiatief van de werknemer.

Opleiding

Het motto op de werkvloer is al vele jaren: levenslang leren. In de jaren voor corona lag het gemiddeld aantal opleidingsdagen op 3. Tijdens corona nam dat cijfer een duik naar beneden. Het is intussen opnieuw geklommen naar 2, maar we zitten dus nog niet aan de cijfers uit precoronaperiode.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van korte en lange duur neemt ook verder toe. Het bedraagt intussen gemiddeld zo'n 11% van de beschikbare arbeidstijd.

Collega Steven De Looze geeft in onderstaande video meer uitleg bij de cijfers.