PERSBERICHT: "270 miljoen voor kinderopvang eerste goede stap"

Printervriendelijke versiePDF version

Vlaams Welzijnsverbond: 270 miljoen voor kinderopvang eerste goede stap
“Nu op lange termijn werk maken van verdere stappen Toekomstplan”

De budgetverhoging voor de kinderopvang, die de Vlaamse Regering maandag in haar septemberverklaring aankondigde, is een significante eerste stap in de goede richting vindt het Vlaams Welzijnsverbond, dat een grote meerderheid van alle privé-initiatieven in de Vlaamse kinderopvang vertegenwoordigt. Vooral de plannen om eindelijk werk te maken van het veel te hoge aantal kinderen per begeleider, is voor de hele sector een goede zaak. “Dat was prioriteit nummer één en we zijn blij dat minister Crevits daar werk van zal maken”, zegt Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond. 

Vrijdagmiddag mocht het Vlaams Welzijnsverbond, samen met het Consortium Kinderopvang, nog 35.000 handtekeningen overhandigen met 7 belangrijke eisen die de petitie op tafel wilde leggen. De verhoogde budgetten en bijhorende plannen van minister Crevits maken duidelijk dat dit signaal uit de samenleving opgepikt is door de Vlaamse Regering. “Geen enkel akkoord is perfect, maar we zien veel dingen die we zelf op tafel hebben gelegd terugkomen in de plannen van de minister en dat stemt ons tevreden”, zegt Hendrik Delaruelle. 

“In de eerste plaats zijn we vooral blij dat het aantal kinderen per begeleider eindelijk structureel naar beneden gaat, de zogenaamde ‘ratio’. Die hoge ratio zorgde niet enkel voor veel werkdruk bij de begeleiders, maar het maakte ook dat het steeds moeilijker werd om elk kind te geven wat het verdient. We liepen op dat vlak al jaren achter op andere EU-landen en nu krijgen we een inhaalbeweging. We zijn ook tevreden met de uitrol van het werknemersstatuut en hebben van de minister al het signaal gekregen dat bij alle maatregelen en modaliteiten die nog geïmplementeerd en vastgelegd moeten worden bij deze plannen, de sector en de verschillende partners zo veel mogelijk betrokken zullen worden. Tenslotte zijn we heel tevreden met de evolutie naar meer inkomensgerelateerde kinderopvang.”

Beetje bezorgdheid

Zoals bij elk politiek akkoord staan ook in deze nieuwe plannen van de Vlaamse Regering enkele zaken die voor bezorgdheid zorgen in de sector. “De hele discussie rond logistieke functies in de sector en de – zo werd nu beslist – verhoogde inzet van flexi-jobs zullen zoals verwacht wel voor minstens evenveel vragen als antwoorden zorgen bij onze leden en binnen de sector. We verwachten dat de regering met de hele sector in dialoog blijft gaan hoe dit uitgerold zal worden, bijvoorbeeld onder welke voorwaarden flexijobs ingezet mogen worden. Maar over het algemeen zijn we tevreden met deze stap in de goede richting. Na de verkiezingen willen we samen met de nieuwe Vlaamse Regering werk maken van de verdere stappen van het Toekomstplan en we hopen dat er ook voor de buitenschoolse kinderopvang extra inspanningen gedaan worden.”