Inspiratiebundel: samenwerking kinderopvang en onderwijs

Printervriendelijke versiePDF version

Al enkele jaren werken we constructief samen met de koepels kinderopvang en onderwijs om zo de afstemming tussen beide sectoren te versterken. Doel is om samen te streven naar meer en meer competente kinderbegeleiders in de voor- en buitenschoolse kinderopvang. Uit deze samenwerking ontstond het initiatief om mooie praktijkvoorbeelden van lokale, regionale en provinciale afstemming rond stage en werkplekleren in beeld te brengen. Specifiek mikken we hierbij op de administratieve lastenverlaging voor de stageplaatsen of werkplekken, waarbij stagedocumenten geüniformiseerd en vereenvoudigd worden. Dit kan bijdragen tot meer kwaliteitsvolle ervaringen voor stagebegeleiders, stagementoren en uiteraard ook voor de leerlingen of studenten.

Vanuit het Vlaams Welzijnsverbond namen we de pen in de hand en hebben we samen met de partners een inspiratiebundel uitgewerkt, die je hier in bijlage kan terugvinden. Hiermee willen we organisaties voor kinderopvang, secundaire scholen en ook lokale besturen en lokale of regionale netwerken bereiken en warm maken om de handen in elkaar te slaan en werk te maken van meer afstemming tussen de mogelijkheden en de verwachtingen van alle betrokkenen. Steeds met het oog op de succesvolle leerervaringen van (toekomstige) kinderbegeleiders. 

Wij hopen alvast dat deze praktijkvoorbeelden inspirerend werken en dat er in het komende schooljaar, wanneer de nieuwe matrix in de derde graad van het secundair onderwijs wordt uitgerold, heel was succesverhalen ontstaan dankzij de afstemming en samenwerking tussen de lokale en regionale partners.