Studie- en intervisiemoment Vroegtijdige zorgplanning

Printervriendelijke versiePDF version

Waarom?

Vroegtijdige zorgplanning is vooruitkijken naar de zorg en ondersteuning die onze cliënten willen en nodig hebben tijdens verschillende keerpunten in hun leven en bij uitstek in de laatste fase. Met deze studiedag willen we organisaties ondersteunen in de zoektocht om cliënten, hun netwerk en de professionele omkadering hierin bij te staan.

Het belooft een boeiende dag te worden met lezingen aangevuld door praktijkgerichte workshops in de namiddag. We benaderen het thema zowel vanuit het perspectief van meerder- als minderjarige cliënten, hun netwerken en hun professionele ondersteuners. Met dit studie- en intervisiemoment willen we inspireren om een werking rond vroegtijdige zorgplanning uit te bouwen in dialoog met alle betrokkenen.

 

Organisatoren

Gezin en handicap, Palliatieve Zorg Vlaanderen, Vlaams Welzijnsverbond

 

Doelgroep

Medewerkers en beleidsmensen actief in de sector personen met een handicap, netwerk personen met een handicap, geïnteresseerden.

 

Programma

           9u30:

 

Verwelkoming
Waarom is vroegtijdige zorgplanning cruciaal voor een goed leven?
Lief Vanbael, Katrien Vanhauwaert en Griet Pitteljon

9u45-10u15:

 

Vroegtijdige zorgplanning, een belangrijke bouwsteen binnen kwaliteitsvolle ondersteuning: voorstelling van een werkkader voor het uitbouwen van een beleid rond vroegtijdige zorgplanning.
Griet Pitteljon, voorzitter Commissie Verpleegkundige Handelingen Vlaams Welzijnsverbond, algemeen directeur De Vijver vzw
Lille Dumortier, stafmedewerker ondersteuning van personen met een handicap Vlaams Welzijnsverbond

      10u15-11u00:

 

De wetgever spreekt mee bij vroegtijdige zorgplanning: wilsbekwaamheid vormt de rode draad.
Luc Goutry, ere-volksvertegenwoordiger

       11u00-11u10:

 

Pauze

    11u10-11u55:

 

Palliatieve zorg voor mensen met een handicap, is dit wel een match: wat is palliatieve zorg, wat kan men van uit palliatieve zorg bieden, hoe kan er worden samengewerkt, wat brengt de toekomst, wat vertelt de praktijk, wat zijn drempels, moeilijkheden en mogelijkheden?
Katrien Vanhauwaert, Netwerk- en MBE psycholoog Palliatieve Zorg Vlaanderen

     11u55-12u25:

 

Hoe kijken cliënten en hun netwerk naar de huidige praktijken rond vroegtijdige zorgplanning? Wat zijn hun verwachtingen, drempels en aanbevelingen?
Lief Vanbael, coördinator Gezin en Handicap

       12u25-13u15:

 

Middagpauze met broodjeslunch

  13u15-14u00:

 

Ethische vragen, eigen aan vroegtijdige zorgplanning
Vroegtijdige zorgplanning vraagt om een hele reeks doordachte keuzes. Maar wat zijn de ‘goede’ keuzes? Hoe komen we daarin overeen, met en rond een cliënt? Hoe bereiken we de beste levenskwaliteit en waardigheid voor àlle betrokkenen? Hoe kunnen we onze kijk en ons handelen (zorg-ethisch) aansturen en waar kan ons dat brengen?
Hadewych Schepens, orthopedagoge, -onderzoeker levenskwaliteit van oudere mensen met een verstandelijke handicap

    14u05-16u15:

 

Inspirerende praktijken - 6 WORKSHOPS
Blok 1 tussen 14u05-15u05
Blok 2 tussen 15u10-16u10
We vragen jou om 4 keuzes door te geven, dus 2 keuzes en 2 reservekeuzes.
Wij zullen zoveel als mogelijk jouw eerste keuzes toekennen op basis van de plaatsen in de zaal van de workshop.

 

INSCHRIJVEN

De kostprijs voor deelname bedraagt €60. Je betaalt na ontvangst van een factuur.

Enkel geregistreerde en ingelogde personen kunnen zich inschrijven. Schrijf online in vóór 4 april 2022.

Ben je nog niet geregistreerd, maak dan hier een account aan: http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/user/register