12de oproep klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen gelanceerd

Printervriendelijke versiePDF version

Voor zorgvoorzieningen die een energieaudit hebben laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is het nu hét moment om hier verder mee aan de slag gaan. In 2024 zijn er immers extra budgetten beschikbaar om de voorzieningen te ondersteunen: 14 miljoen via het Vlaams Klimaatfonds, 18 miljoen via Europa en 79 miljoen aan renteloze energetische leningen. Via deze link leest u alvast waarin deze oproepen van elkaar verschillen.

Klimaatsubsidies

Voorzieningen met een energieaudit kunnen tot 19/04/2024 inschrijven op de 12de oproep klimaatsubsidie voor energiebesparende maatregelen. Het VIPA trekt 14 miljoen euro uit voor deze oproep. Meer informatie over klimaatsubsidies vindt u op deze pagina.

Hoe inschrijven?
Aanvragen kunnen ingediend worden via het digitaal platform TERRA. Voorzieningen kunnen daar de maatregelen aanvinken waarvoor ze financiële ondersteuning willen en krijgen onmiddellijk een zicht op de impact van de mogelijke subsidies op de terugverdientijden. Hier worden ook de gegevens uit uw energieaudit samengebracht.

Welke mogelijkheden zijn er?
Voorzieningen kunnen kiezen om de klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen aan te vragen via de beperkte of de uitgebreide procedure. Het onderscheid tussen beide procedures heeft te maken met de hoogte van de gevraagde steun.

Hebt uw voorziening nog geen energieaudit? Vraag hem dan gratis aan op het digitaal platform TERRA.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorige oproep!
Fossiele brandstoffen: Bij aanvragen uitgebreid dossier komen maatregelen op basis van fossiele brandstoffen niet meer in aanmerking voor betoelaging. Binnen het eenvoudig dossier kunnen maatregelen op basis van fossiele brandstoffen wel nog gesubsidieerd worden. VIPA adviseert om dit goed af te wegen binnen het lange termijnperspectief.

Eenvoudig dossier: Het maximale subsidiebedrag dat toegekend kan worden binnen de beperkte procedure is opgetrokken tot 750.000 euro per onderneming over drie jaren.

Uitgebreid dossier: Het aangepaste Europese regelgevend kader heeft een impact op subsidiepercentage en vereiste besparing primair energie. Voorzieningen kunnen 25% tot 70% van hun investering terugbetaald krijgen. Het percentage wordt bepaald op basis van de grootte van de onderneming, het percentage energiebesparing dat zal gerealiseerd worden en of de onderneming onder een steungebied valt.

Vragen?
Bij vragen over de subsidies, kunt u zich richten tot klimaat.vipa@vlaanderen.be.
Bij vragen over het gebruik van TERRA, kunt u contact opnemen met het VEB via terra@veb.be.